Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Ny rapport om klima i Norge i dette århundret

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag.

Store vannmasser i Nidelva
Store vannmasser i Nidelva passerer Rygene i Aust-Agder i forrige uke
Foto/ill.:
LIll Thommesen

Hovedinnhold

Rapporten Klima i Norge 2100 er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret representert ved Uni Research, Forskere ved Geo - Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, samt Kartverket, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Les mer om rapporten her.