Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Ras- og tsunami-fare er noe vi må leve med i Norge.

Store ras i norske fjorder, fulgt av en tsunami, er hendelser en må forvente 2-3 av hvert århundre i Norge, skriver førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen i Innsikt-artikkel i bt.no.

Hovedinnhold

I artikkelen fastslår Sørensen at tsunami-risiko i Norge hovedsakelig er knyttet til ras. Deler av fjell raser ned i fjorder eller innsjøer. Det er det som vises i den norske katastrofe-filmen, "Bølgen".

Det har vært flere slike hendelser. I løpet av 1900-tallet var det tre ras som skapte flodbølger i Norge. 175 mennesker ble drept i disse ulykkene, som fant sted i Lodalen i Sogn og Fjordane (1905 og 1936) og Tafjord på Sunnmøre (1934).

Men sannsynligheten for slike dramatiske ras er, ifølge Sørensen, veldig lav, og det å ferdes i det vakre, norske fjordlandskap vel verdt risikoen.  

Les hele Bergens Tidende, Innsikt-artikkel her.