Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Tre GEO-forskere fikk KLIMAFORSK-tildeling!

KLIMAFORSK-programstyret har bevilget 120 mill kroner til 13 nye prosjekter innen klimasystemforskning. Fem av disse gikk til Bergen, og herav tre til GEO-forskere.

Hovedinnhold

GEO-professorene John-Inge Svendsen, Ulysses Ninnemann og Atle Nesje fikk alle KLIMAFORSK-midler ved årets tildeling.  

John-Inge Svendsen for prosjektet:"Climate History along the Arctic Seaboard of Eurasia (CHASE)"

Ulysses Ninnemenn for prosjektet: "Thresholds for destabilizing thermohaline circulation and ocean carbon cycling in a warmer world"

I tillegg, Atle Nesje, for UNI-Research prosjektet: "Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach".

Dette er svært gledelig og viktige forskningsmidler for GEO, og vi gratulerer de tre forskerne så mye med tildelingene!

Les mer om årets KLIMAFORSK-tildeling på Forskningsrådets nettside her.