Hjem
Institutt for geovitenskap
Geopartner 2016

Solid geovitenskapelig basiskunnskap viktigst for å få jobb.

Ved årets Geopartner-seminar ble fire ledere fra både offentlig og privat sektor bedt om å angi det de mener er de viktigste egenskapene som vil bli etterspurt for fremtidige geologer og geofysikere. De var i hovedsak enige om svaret.

Pål Tore
Nytt innslag ved årets Geopartner-seminar var omvisning på fire av GEOs topp moderne laboratorier, flere av dem nasjonal infrastruktur. Her introduserer senioringeniør Pål Tore Mørkved FARLAB for seminardeltakerne.
Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

For like mye som store organisasjoner og viktige samfunnsaktører som NVE, Statens Vegvesen, SWECO og Statoil har helt ulike utfordringer, mål og behov de skal tilfredstille for fremtiden, er det i like stor grad nysgjerrige, kreative og motiverte medarbeidere med solid geovitenskapelig basiskunnskap de leter etter når de skal rekruttere nye medarbeidere blant geo-studenter. Dette var et gjennomgående budskap da studentene fikk delta på den Geopartner-sesjonen som adresserte dette viktige spørsmålet. Sesjonen ble gjennomført i Auditorium 1, torsdag, 11.februar. De fire foredragsholderne, Aart Verhage, NVE, Signe Eikenes, Statens Veivesen, Herbjørn P. Heggen, SWECO, og Nick Ashton, Statoil, ga et et interessant innblikk i fire helt ulike sektorer med behov for geovitere, og presenterte en mengde store prosjekter som er på gang kommende år, og som har det til felles at de er helt avhengig av geovitenskapelig spisskompetanse både i planlegging og gjennomføring. Stikkord er bl.a. ny bygging av terminal på Flesland, bro-kryssing av Bjørnefjorden og videre utbygging nordover, utbedring av veien til Voss og hele spektere av geofarer i norske kommuner, knyttet til snø- og steinras, og ekstremvær. Dette er oppgaver og et arbeidsmarked som kommer i tillegg til den tradisjonelle etterspørselen fra petroleumsindustrien, som nå er nede i en dyp bølgedal grunnet prisfallet på olje. Det er tunge tider nå, men hovedkonklusjonen er at det samlet sett er betydelig grunn til optimisme når det gjelde fremtidige jobbmuligheter for geologer og geofysikere, både i offentlig og privat sektor.

Forøvrig bestod årets program av postersesjon, laboratorieomvisning, foredrag fra yngre forskere og presentasjon av nye prosjekter ved GEO. Iflg. instituttleder Gunn Mangerud er dette årlige seminaret en viktig og fin anledning å fortelle om instituttets forskning og infrastruktur, men også til pleie kontakter, bygge nettverk og finne mulige fellesprosjekter både mot industrien og relevante statlige organ og institusjoner. I så måte var også årets Geopartner-seminar vellykket.