Hjem

Institutt for geovitenskap

MSc. Willem van der Bilt disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:  ”Towards a process-based understanding of Holocene polar climate change – using glacier-fed lake sediments from Arctic Svalbard and Antarctic South Georgia”

Opponent:
Professor emeritus, dr. Svante Björck
Lunds universitet, Sverige

Opponent:
Professor, fil.dr. Ólafur Ingólfsson
Universitetet på Island / UNIS

Øvrig medlem i komiteen:
Professor, dr.scient. John-Inge Svendsen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Gunn Mangerud, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

Pressemelding:
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/97682/isbreer-og-biomark%C3%B8rer-avsl%C3%B8rer-variabelt-polart-klima-siden-istiden#