Hjem
Institutt for geovitenskap
Mjøllnir

50 år i geolog(i)ens tjeneste

Linjeforeningen for geologi ved UiB, Mjøllnir, er av de eldste og mest aktive på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. I år er studentforeningen aktuell som 50-årsjubilant.

Mjøllnir Lagbilde

Hovedinnhold

Om man husker sin norrøne mytologi fra barneskolen, vet man at Mjøllnir (evt. Mjølner) var guden Tor sin hammer, som han brukte til å bekjempe jotnene. På MatNat forbindes imidlertid navnet ikke først og fremst med norrøn mytologi eller åsatro, men med linjeforeningen for geologi, oppkalt etter Tors (geolog-)hammer. Foreningens logo viser UiB-uglen med geologhammer og studentlue. Som en av de mest kjente og aktive studentforeningene på fakultetet, gjør den seg ofte bemerket, og engasjerte styremedlemmer er ofte å finne i underetasjen i Realfagsbygningen, ivrig reklamerende for noen av sine aktiviteter.

Historien til foreningen strekker seg lenger tilbake enn Realfagbygget, til 1966, da den ble stiftet av den svært så profilerte geologistudenten Lidvin Magnus Osland, senere kjent som direktør ved Tromsø Museum og fylkeskultursjef i Sogn og Fjordane, og vinner av kongens fortjenestemedalje i gull.

I 1966, da uglen med geologhammer og studentlue så dagens lys, var formålet å skape et godt faglig og ikke minst sosialt miljø blant geologistudentene på det fortsatt ganske nyopprettede Universitetet i Bergen (som ble stiftet i 1946, 20 år tidligere), eller som Osland selv sier: «et forum for diskusjon av sentrale spørsmål i geologien». Dette ble gjort ved å arrangere foredrag og diskusjoner med populære forelesere, samt studentkvelder (les: fester) i de såkalte «studenthusene» - villaene rundt der Studentsenteret står i dag. Både blant studenter og forelesere ble Mjøllnir raskt en viktig møteplass, og ifølge Osland fikk de god støtte fra de universitetsansatte. Mange, om ikke de fleste, av foreleserne ved Institutt for geovitenskap har vært aktive Mjøllnir-medlemmer.

I løpet av Mjøllnirs 50 år lange historie har geologi-fagmiljøet ved UiB fått et kraftig oppsving, ikke minst på grunn av oppdagelsen av olje i 1969. I 1977 stod Realfagbygget ferdig, og (det som den gang het) Geologisk institutt og Mjøllnir flyttet etter. Med unntak av noen inaktive år på 1980-tallet har studentorganisasjonen hatt kontinuerlig aktivitet og vekst.

Et halvt decennium, og drøssevis av generasjoner av geologistudenter etter opprettelsen, er Mjøllnir fremdeles en svært aktiv linjeforening, drevet av bachelorstudenter i geologi, og arrangementene kommer hele fakultetet til gode. Blant de viktigeste tradisjonelle Mjøllnir-aktivitetene, som kommer like sikkert som at fuglene begynner å synge om våren, er såkalte ukeavslutninger (uformell møteplass for sosialt samvær noen fredagskvelder hver vinter), julebord, oktoberfest og geologiens dag. De siste par årene, også i år, er Mjøllnir medarrangør for Vinterlekene på Geilo. I tillegg står populærvitenskapelige foredrag og bedriftspresentasjoner på listen over aktiviteter Mjøllnir arrangerer.