Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Kjønn og jordbruksproduksjon i Ghana

Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.

Hovedinnhold

Det beste med å være masterstudent må være at vi får jobbet med et prosjekt vi selv har valgt, og som vi synes er spennende.

Tittelen på prosjektet er "Gender, agriculture and decision-making in Breman Essiam and Enyan Denkyira". Feltområdet mitt er to små steder lokalisert i Central Region i Ghana, Breman Essiam og Enyan Denkyira. Her er store deler av befolkningen sysselsatt i jordbruket, og næringen er derfor svært viktig for stedet og folkene som bor der.

8 uker med feltarbeid i Ghana

Jeg var på feltarbeid i Ghana i totalt 8 uker i løpet av sommeren. Jeg svetta rundt i feltområdet mitt og hadde intervjuer med ca. 70 bønder og nøkkelinformanter. I tillegg fikk jeg være med på flere "farm visits" og jeg ble dermed godt kjent med både informantene mine og stedet. Jeg bodde på et guesthouse med mange lokale og fikk servert god, ghanesisk mat hver eneste dag. Luksus!

I tillegg hadde jeg muligheten til å reise litt rundt og oppleve andre deler av Ghana. Det var til tider utfordrende å være så langt hjemmefra, særlig når jeg støtte på utfordringer i feltarbeidet. Likevel blir man raskt vant til å hive seg ut i ukjente situasjoner og man lærer veldig mye om både seg selv og prosjektet du jobber med.

Feltarbeid i Ghana er uten tvil noe av det morsomste jeg har gjort! Jeg ble møtte fantastiske mennesker og ble lommekjent på et lite sted langt hjemmefra.

Som masterstudent får du fordype deg i dine interesser

Jeg trives veldig godt på masterstudiet i geografi. Emnene vi tok de første to semestrene var veldig lærerike og spennende, og jeg har hatt god bruk for det jeg lærte både i planleggingen av feltarbeidet, i selve feltarbeidet og nå i skriveprosessen.

Siden jeg er veldig interessert i kjønnsstudier og kjønnsperspektiv var det også fint at jeg endelig fikk muligheten til å fordype meg i dette! Det beste med å være masterstudent må være at vi får jobbet med et prosjekt vi selv har valgt, og som vi synes er spennende.

Jeg fikk muligheten til å reise til Ghana på feltarbeid, og det er en opplevelse og erfaring jeg ikke ville vært foruten!

Veileder

Ragnhild Overå