Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Presentasjon av masteroppgåver i geografi

15. mai leverte masterstudentane i geografi sine oppgåver. Den største jobben er gjort og vi gratulerer alle som klarte å levere på normert tid.

masterstudentar feirer
Masterstudentar feirer innlevering av masteroppgåva på normert tid 15. mai..
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

I juni skal dei ha ein avsluttande mastereksamen som har to delar, ein presentasjon av oppgåvene og ein munnleg eksamen. Her er ein oversikt over datoar, tidspunkt og kommisjonar. Presentasjonane er opne for alle interesserte og vil skje på Institutt for geografi, rom 744.

1. juni

Line Haukanes

Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss

Kommisjon: Atle Dagestad og Svein Olaf Dahl
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Presentasjon: 10:00-10:30
Munnleg eksamen: 10:30-11:30

Berit Soldal

Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune

Kommisjon: Atle Dagestad og Svein Olaf Dahl
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Presentasjon: 13:00-13:30
Munnleg eksamen: 13:30-14:30

6. juni

Ole Martin Nuven

Vegetasjonsendring og økologisk tilstand i etterkant av senkningen av Haukåsvatnet i Bergen.

Kommisjon: Alv Terje Fotland og Ole Reidar Vetaas
Veileder: Anders Lundberg
Presentasjon: 10:00-10:30
Munnleg eksamen: 10:30-11:30

Ida Elisabeth Veldman

Geofarer på militære skyte- og øvingsfelt (SØF), Mauken-Blåtind og Setermoen, Troms

Kommisjon: Anne Grethe Bøe og Gidske Leknæs Andersen
Veileder: Svein Olaf Dahl
Presentasjon: 13:00-13:30
Munnleg eksamen: 13:30-14:30

Les om masterprosjektet til Ida Elisabeth Veldman.

7. juni

Oda Nærland Sofienlund

«Det beste er det godes fiende». Samproduksjon av klimakunnskap: en studie av hvordan forskning og forvaltning kan samarbeide for å utvikle gode tilpasningsstrategier.

Kommisjon: Halvor Dannevig og Grete Rusten
Veileder: Håvard Haarstad
Presentasjon: 10:30-11:00
Munnleg eksamen: 11:00-12:00

Les om masterprosjektet til Oda Nærland Sofienlund.

Mikal Christoffersen Haugen

Mobilisering gjennom regionalt utviklingsarbeid. En case-studie av forprosjektet Lister regionalpark.

Kommisjon: Knut Bjørn Stokke og Grete Rusten
Veileder: Knut Hidle
Presentasjon: 14:00-14:30
Munnleg eksamen: 14:30-15:30

8. juni

Kumari Kamala Chand

Farmers’ perceptions and knowledge of using waste and wastewater in two peri-urban areas of Kathmandu valley of Nepal

Kommisjon: Erlend Eidsvik og Tor Halfdan Aase
Veileder: Peter Andersen
Presentasjon: 10:00-10:30
Munnleg eksamen: 10:30-11:30

Les om masterprosjektet til Kumari Kamala Chand.

Anna Dybwad Alstad

The Gendering of a Farming System. A study of the relationship between gender and agricultural production in Ghana.

Kommisjon: Erlend Eidsvik og Peter Andersen
Veileder: Ragnhild Overå
Presentasjon: 13:00-13:30
Munnleg eksamen: 13:30-14:30

Les om masterprosjektet til Anna Dybwad Alstad.

12. juni

Carsten Bugge

Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge.

Kommisjon: Ida Andersson og Knut Hidle
Veileder: Grete Rusten
Presentasjon: 10:00-10:30
Munnleg eksamen: 10:30-11:30

Malene Utkilen

Grønn omstilling i bygningsindustrien. En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg.

Kommisjon: Ida Andersson og Knut Hidle
Veileder: Grete Rusten
Presentasjon: 13:00-13:30
Munnleg eksamen: 13:30-14:30