Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Presentasjon av masterprosjekt i geografi

Masterstudentane på andre året er godt i gang med arbeidet med sine masterprosjekt. Dei skal levere inn masteroppgåve i mai 2021.

Posterpresentasjon
Masterstudentane på andre året presenterer arbeidet med sine masterprosjekt så langt. Dei skal levere inn masteroppgåve i mai 2021.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Masterstudentane på 2. året har levert sine posterpresentasjonar og presentert sine masterprosjekt på milepæl 3-seminaret 13. november. Dei presenterte sine prosjekt og feltarbeid og fekk tilbakemeldingar. Vi fekk sjå flotte plakatar med mange spennander prosjekt. Dette er også ein fin måte for bachelorstudentar og få eit innblikk i kva eit masterprosjekt i geografi er og bli inspirert til vidare masterstudiar. Variasjonen i tema er stor og skapar eit spennande studiemiljø, som masterstudent Maria Froastad seier:

Det er spennande å være ein del av eit studentmiljø der interesser varierar i alt frå oksygenisotopar i Grønlandsisen til byutvikling på Sotra.

Desse presentasjonane er også svært nyttig for deg som skal velje studieretning i bachelorprogrammet til våren. Vi har sortert presentasjonane på studieretning her. Klikk på lenkene for å sjå plakatane og lese meir om dei ulike prosjekta.