Hjem
Institutt for geografi
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Anne Christine Lien

Anne Christine Lien forsvarer avhandlingen sin "Sovereignty through cartography" for dr.philos. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun holder prøveforelesninger 7. mars.

Hovedinnhold

Selvvalgt tema - 12.30

"Eirik Raude’s Land – the Scandinavian mapping race for Greenland"

Oppgitt tema - 14.00

"Maps and national identity: a global comparative review"

Opponenter

1st: Professor of Humanities Roger Kain, University of London
2nd: Researcher Charlotta Forss, Stockholm University

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Gidske Leknæs Andersen

Disputasleder

Prøveforelesning og disputas blir ledet av førsteamanuensis Peter Andersen.

Alle interesserte er velkomne!