Hjem
Institutt for geografi
Fagleg-pedagogisk dag

Fagleg påfyll av geografi

Institutt for geografi bidrar med fire spennande foredrag på Fagleg-pedagogisk dag ved UiB 2015, tre i geografi og eitt i systemdynamikk.

Tarje I. Wanvik, Håvard Hårstad, Erling Moxnes og Arild Holt-Jensen
Stipendiat Tarje I. Wanvik, forskar Håvard Haarstad, professor emeritus Arild Holt-Jensen og professor Erling Moxnes sørgar for at Institutt for geografi er godt representert på programmet med foredrag om aktuelle samfunnsutfordringar.

Hovedinnhold

Kvart år invitererer Universitetet i Bergen lærarar og tilsette i utdanningssektoren frå heile Vestlandet til fagleg-pedagogisk dag den første fredagen i februar. Det er ein møtestad for fagleg oppdatering og nettverksbygging. Tarje I. Wanvik, Håvard Haarstad, Arild Holt-Jensen og Erling Moxnes sørgar for at Institutt for geografi er godt representert på programmet med foredrag om aktuelle samfunnsutfordringar.

 

Foredrag frå Institutt for geografi

 

09:15-10:00: Lite auditorium, SV-bygget

Oljesandens geografi

Hvordan kan vi vise frem geografifagets anvendelighet ved hjelp av oljesand som empirisk eksempel? Vi viser hvordan nyere geografisk teori kan forklare konflikter omkring utvinning av naturressurser.

PhD stipendiat Tarje Wanvik

 

11:15-12:00: Lite auditorium, SV-bygget

Energiomstilling på Vestlandet?

Hvordan legger vi til rette for energiomstilling i klimavennlig retning på Vestlandet? Hva er byenes rolle i en slik energiomstilling? Hvilke politiske institusjoner fremmer omstilling, hvordan gjør de det, og hvor effektive er de? Foredraget gir et innblikk i disse spørsmålene fra et samfunnsgeografisk perspektiv.

Forsker Håvard Haarstad

 

12:15-14:00: Auditorium 4, Jusbygget

Byutvikling og boligpolitikk i Bergen

Bergen Kommune har nettopp framlagt 'Boligmelding 2014-2020', samtidig som det pågår en stor debatt om bybanens rolle for byutvikling og boligstruktur. Temaet egner seg for aktualiserte prosjekter i den videregående skole. Foreleseren har lang forskningserfaring innen boligpolitikk og byutvikling

Professor emeritus Arild Holt-Jensen

 

12:15-14:00: Lite auditorium, SV-bygget

Pedagogikk for kompliserte samfunnsproblem

Teknologiutvikling, sosialisering, globalisering, forurensning osv. gjør verden mer kompleks. Eksisterende pedagogiske metoder gir ikke god nok forståelse av viktige endringsprosesser. Dermed blir det vanskelig å finne og enes om de beste løsningene. Ved bruk av strukturdiagram og simulering kan en oppøve forståelse og intuisjon og en kan overføre kunnskap fra et system til lignende system. Ta gjerne med egen datamaskin, så får du laste ned programvare og et knippe modeller fra fysikk, fysiologi, økonomi, ressursforvaltning, og klima.

Professor Erling Moxnes