Hjem
Institutt for geografi

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for geografi

Håvard Haarstads bilde

Håvard Haarstad

Professor, Senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET)

Institutt for geografi

  • +47 55 58 45 81
  • +47 934 47 727

havard.haarstad@uib.no

Ingeborg Rønnings bilde

Ingeborg Rønning

Vit. assistent, Bærekraftspilot for marin forskning

Institutt for geografi

ingeborg.ronning@uib.no