Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

(TROMSØ): Flere felles prosjekter og økt strategisk samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling. Nå skal UiB og Norsk Polarinstitutt samarbeide enda tettere.
Atle Rotevatn og Helge Drange får ein halv million kroner kvar for si framifrå undervising. 
– Viss me ikkje reduserer dei globale utsleppa av CO₂, kan me nå + 2°C i 2030. Då vil sjansen for at Bergen får låge nok temperaturar til å gi kvit jul vere halvert, seier klimaforskar Camille Li.
Kvifor kjem stormar som Dagmar, Nina eller Nyttårsorkanen når dei gjer? Kva gjer at dei blir dei så kraftige, og kva skjer når dei treffer norskekysten? UiB-forskarar vil finne svara.
Dei Sameinte Nasjonane har vedteke at åra mellom 2021 og 2030 skal vera eit tiår der havforsking og deling av kunnskapen står i høgsetet.
Norges forskningsråd har godkjent forskningssøknaden til Arven etter Nansen. Første tokt går 19. juli 2018 med det nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».
UiB får tre av fem av landets Consolidator Grants frå det europeiske forskingsrådet (ERC).
Erwin Lambert disputerer 29. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”.
Seriøs jobbing over tid har gitt gode resultater.
Korleis vil klimaet på jorda vera i framtida? Noel Keenlyside arbeider hardt for at vi skal vita meir.
Etter en intens debatt har Fakultetsstyret konkludert: Når molekylærbiologene slås sammen med biologene skal det nye instituttet hete Institutt for biovitenskap.
UiB skal være internasjonalt ledende innenfor feltet «Klima og energiomstilling». Sammen med partnere skal vi gjennom klyngeutvikling, senterdannelser og økt tverrfaglighet utvikle ett av Europas sterkeste universitet innenfor feltet.
Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie.
Geofysisk Institutt er hundre år i 2017, og i oktober vart jubileet markert med eit vitskapleg symposium om klima, energi og geofysikk
På Fridtjof Nansens fødselsdag ble Elin Darelius tildelt Framkomiteens pris for polarforskning sammen med Jan Inge Faleide, ved UiO.
Hun klarer å være en banebrytende informatiker og dyktig underviser. Nå er hun kåret til årets underviser ved MatNat.
Tre av dei mange prosjekta på UiB sin digitale myldredag forklarar kvifor du må ta turen til Grieghallen.
Da det triste aprilværet ble uutholdelig, fór seks studenter til Ustaoset ytterst på Hardangervidda en uke etter påske, i lag med professor Thomas Spengler og kursassistent Sunil Kumar Pandey, for å holde seminar i mesoskala værdynamikk og særlig fjellmeteorologi.

Sider