Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

AORG613: Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN)

ODIN - Organisasjon, demokrati og innovasjon er et tilrettelagt kurstilbud rettet mot tillitsvalgte og medlemmer i fagforeninger.Kurset fokuserer på de demokratiske utfordringene og innovative alternativene som ligger i framveksten av ulike organisasjons- og styringsformer i kjølvannet av moderniserings- og fornyingsarbeidet i offentlig sektor.

Hovedinnhold

Oppstart og søknadsfrist for opptak vil bli annonsert

Kurset er godkjent som et OU-kurs (Opplysnings- og utviklingsfondet), går over to semestre og gir 30 studiepoeng. Kurset er fordelt på seks samlinger samt jobbing på nettet og gruppearbeid. Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering.

Deltakere som tidligere har tatt eksamen i AORG602 - OLE og/eller AORG607 - Forvaltningspolitikk får tilbud om å søke på kurset "Organisasjon, demokrati og innovasjon" (ODIN). Tidligere deltakere fra OLE og Forvaltningspolitikk slipper nå å dokumentere og sende inn vedlegg.

Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Mona Fagerheim, tlf. 47 27 21 78.