Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. – Det nye navnet gjenspeiler bedre bredden i fagområdene våre, sier instituttleder Lise H. Rykkja. Det engelske navnet blir Department of Government og endringene vil skje fra 1. august 2022.
Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.
3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV
Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".
Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.
Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde i en rekke flere spørreundersøkelser, til et panel av forvaltningsansatte. Nå er de første resultatene her.
Professor i statsvitskap Lise Rykkja er med som einaste nordmann på Apolitical si liste over dei hundre akademikarane i verda som påverkar statsforvalting og regjering mest.
Fem år etter Helge Renås kartlegging av hvordan politiet vurderte politireformen, vil Chris Hagen Magnussen undersøke om noe har endret seg.
I samtale med den samfunnsvitenskapelige tidsskriften Stat & Styring forklarer Anne Lise Fimreite om Høyres reformbruk og hvilke utfordringer den nye regjeringen kan stå ovenfor.
Ragnhild Muriaas avsluttar prosjekt «Money Talks» med publisering i American Political Science Review og temanummer i International Political Science Review.
Agnete Hessevik og Thea Gregersen er klare for å konkurrere med sin klimaforskning i Forsker Grand Prix. De to stipendiatene har bare fire minutter hver til å engasjere dommerpanelet og publikum i salen.
Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok i dag en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Modellen innebærer ikke full sammenslåing av de to statsvitenskapelige instituttene, som var ett av alternativene som ble utredet.
Ble det et grønt valg? Professor i statsvitenskap Elisabeth Ivarsflaten svarer på tre kjappe spørsmål om Stortingsvalget 2021
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv
Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering og terrorinnhold på nettet?
– Terrorberedskapen har blitt styrka på fleire område, men det er også store svakheiter og spørsmålsteikn, ti år etter 22. juli- angrepa, seier Helge Renå. Forskaren som avslørte svikt i politiet sitt arbeid terrordagen, hevdar Noreg framleis ikkje er godt nok rusta.

Sider