Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Svein Michelsen and Håkon Høst have published an article in “Berufliche Bildung: historisch - aktuell – international”, a “Festschrift” on vocational training published for the 60th anniversary of Philipp Gonon.
Werner Jann and Per Lægreid are guest editors of a Special issue of International Journal of Public Administration on Acccountability, Performance and Legitimacy in Welfare Reforms.
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Evalueringsprisen 2015 gikk til «Den store reformen – Da NAV ble til» av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB.
Professor Jacob Aars har skrevet et debattinnlegg i BT der han analyserer valget i Bergen og viser hvordan det kan ha betydning for rikspolitikken.
Anne Madeleine Botslangen disputerte med avhandlingen «Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie» den 4.september, og var den første som fikk disputerte i Universitetets nye aula.
Hogne Lerøy Sataøen has together with Ole Andreas Brekke (UNI Research), Susana Batel (University of Exeter), and Martin Albrecht (KTH Royal Institute of Technology), published an article on sustainable grid development in the journal Energy Research & Social Science. The article compares British, Norwegian, and Swedish grid development.
Forsker Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av New York Times og StudVest om sin forskning på jentesoldater i Kongo. Tonheim har tilbrakt over 20 uker i Kongo i forbindelse med forskningsprosjektet og har særlig fokusert på reintegreringsprosessen – hvordan det er for jentene å vende tilbake.
Ei ny bok om samfunnsfagdidaktikken er no ute. Boka rettar seg mot lærarstudentar og andre som er opptekne av korleis samfunnsfagforståing kan formidlast til unge menneske.
I «Den store reformen» analyserer og oppsummerer Professor Tone Alm Andreassen (HiOA) og Professor Jacob Aars forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte NAV-reformen. Hvordan ble den til, hvordan ble den gjennomført, hva førte den til - og hvorfor gikk det som det gikk? Vil det gå bedre fremover?
Torstein Nesheim and Håavard Mørch Hunskaarb (NHH) have published an article in International Journal of Project Management on the challenges of knowledge sharing when employees and external consultants work together on projects.
Jill Berrick, Sue Peckover, Tarja Pösö og Marit Skivenes har publisert en artikkel i Journal of European Social Policy om “The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis”
Tom Christensen, Ole Andreas Danielsen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in a special issue of Public Administration: “Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries”.
Fredag 5. Juni var det duket for Roseseremoni for å hedre de som har levert sine masteroppgaver dette semesteret.
Fredag 29. Mai ble Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings (NIFU) årskonferanse avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen var kvalitet og relevans i forskning og utdanning.
Per Lægreid and Lise H. Rykkja, together with Külli Sarapuub and Tiina Randma-Liiv at Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance in Estonia, are editors of a special issue of Public Management Review that deals with coordination in the public sector.
Per Lægreid og Tom Christensen har bidratt med et kapittel til et festskrift; “A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined”.
Kva grep tek myndigheitene når dei skal instruera barnevernet i møtet med innvandrarbarn?

Sider