Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i Public Organization Review.
Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.
Notatet 'Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav' er skrevet av førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Færøyene styrker eget universitet og starter undervisning på masternivå i organisasjonsteori ved hjelp av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
Ny publikasjon av Paul G. Roness og Vidar W.Rolland. Artikkelen er utgitt på International Journal of Public Administration av forlaget Routledge.
Linda Sangolt ved Instituttt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap er redaktør av den nylig utgitte boken "Between Enlightenment and Disaster - Dimensions of the political Use of Knowledge". Boken er nummer 19 i serien Philosophy and Politics utgitt på forlaget Peter Lang Publishing Group.
CMI-UiB Fredagsseminar på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 31, 27. august kl. 12.00-14.00. Innleder: Thor Øivind Jensen
Sammenlignet med USA er norske folketellinger beskjedne og lunkne affærer. Den tiårlige grunnlovsbestemte tellingen i God’s own country, begynte offisielt den 1.april(!). Den er beregnet å koste minst 14 milliarder dollar, omtrent 47 dollar per hode og sysselsetter over 600 000 midlertidig. Dette skriver Linda Sangolt i den nyeste utgaven av tidsskriftet 'Stat og Styring'
"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.
Nordmenn er villige til å akseptere telefonavlytting og politiransakelse på gata som ledd i kampen mot terror. Langt færre går med på fengsling uten lov og dom, ifølge forskningsprosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering, ledet av Per Lægreid.
Forskningsrådet gjennom Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon har 26.-27. mai 2010 bevilget 200 millioner kroner til 17 nye forskningsprosjekter. Et av prosjektene, "Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management" ledes under Per Lægreid i samarbeid med Uni Rokkan ved Haldor Byrkjeflot og Anne Lise Fimreite.
I en spesialutgave av tidsskriftet ”Higher Education Policy” har forskere fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/ Uni Rokkansenteret og NIFU STEP sammen med en rekke tyske kolleger sammenlignet det siste tiårets reformer innen høyere utdanning i Tyskland og Norge.
Tirsdag 11. mai arrangerte Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sitt årlige fagseminar i Litteraturhuset. De frammøtte fikk høre tre innledere med hver sine innfallsvinkler til utlendingsnemdas framtid, før politikere fra fem av stortingspartiene fikk slippe til og debattere. Professor Per Lægreid fra Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap var en av innlederne.
SOG er the Structure and Organization of Government Group innenfor the International Political Science Association, som sponser "Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions"
Paul G.Roness og Kristin Rubecksen er to av forfatterne av den nye boken " Autonomy and Control of State Agencies. Comparing States and Agencies" som er publisert på forlaget Palgrave Macmillan

Sider