Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Lise Rykkja, Kristin Rubecksen og Per Lægreid ved instituttet har sammen med kolleger publisert en ny artikkel "Understanding Felt Accountability" som er et resultat av deres deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability».
Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni hvilke prosjekter som har fått tildeling av forskningsmidler. Forskere ved Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap har fått støtte til to prosjekter med en tildeling på totalt 22 millioner!
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Det nye tverrfaglige erfaringsbaserte masterprogrammet for ledere i kommunal sektor ved Universitetet i Bergen har fått tildelt 4 millioner kroner fra Diku.
Professor Elisabeth Ivarsflaten med kollega Åsta Dyrnes Nordø med ny publisering i tidsskriftet European Journal of Political Research som handler om omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktninger.
Professo‪r Ishtiaq Jamil er aktuell med nye publiseringer
Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.
For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits
Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».
Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fikk 1. mai hele åtte nye ansatte.
Kampen for utvidet demokrati er arbeiderbevegelsens sterkeste tradisjon skriv Thorvald Gran i Klassekampen.
Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge i arrangement for masterstudenter den 26. april.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.

Sider