Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

En ny rapport skrevet av UiB-forsker Helge Renå viser at ansatte og ledere i politiet har liten tro på at nærpolitireformen vil føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
1. november starter prosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» opp ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Marit Skivenes skal holde foredrag om barnevern på Forskerforbundet sin PechaKucha-turné. Forskerforbundet arrangerer flere foredrag som del av deres kampanje, Hjernekraftverk, og disse finner sted på Ricks på onsdag, fra 19.00-00.00.
Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.
Marit Skivenes og Katrin Križ har fått tildelt pris for beste artikkel av tidsskriftet International Social Work for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives".
Vi søkjer no etter seminarleiarar for høstsemesteret 2023. Søknadsfristen er 12. mai!
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.
The department of Administration and Organization Theory is proud to present the new course AORG211 Multilevel Governance : National Government Administration and the EU
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Kva grep tek myndigheitene når dei skal instruera barnevernet i møtet med innvandrarbarn?
– Å ha bodd og studert i utlandet blir vektlagt i arbeidsmarkedet, sier Nina Gry Stein til SRIB.
Stat og styring refererar frå årets Statsviterkonferanse med innlegg frå Per Lægreid og Kristin Rubecksen.
Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.
Ann Karin Tennås Holmen disputerte fredag 14.oktober for PhD-graden ved UiB. Hun argumenterer i sin avhandling for at vi enten må godta at politikerne mister kontroll, eller at vi må finne nye insentivstrukturer for å sikre kontrollen. For styringsnettverkene er kommet for å bli
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.

Sider