Hjem
Hav
UiB hav

Vil du vite mer om vår marine satsing?

UiB har tre tematiske satsingsområder, hvorav UiB Hav er ett. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er vertsfakultet. UiB Hav ledes av visedekan Øyvind Fiksen, sammen med en styringsgruppe der alle fakulteter og universitetsmuseet er representert.

Hovedinnhold

UiB har tre satsingsområder, hvorav UiB Hav er ett. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er vertsfakultet. UiB Hav ledes av visedekan Øyvind Fiksen, sammen med en styringsgruppe der alle fakulteter og universitetsmuseet er representert. I 2023 var fokus på mer mat fra havet, mens aspekter knyttet til Nordsjøen vil være fokus i 2024.

Ledelse og stab

Studere marine fag hos oss?

Marine studier er bredere enn du tror! Universitetet i Bergen har mange marine utdanningsprogrammer. Innenfor de fleste fagene er det dessuten mulig å ha marine tema for masteroppgaven.

Her er en oversikt over alle studier UiB tilbyr.

Redaksjon og pressekontakter

Ønsker du å besøke den marine klyngen? Kontakt med partnere? Tilgang på infrastruktur? Ekspertise til mediesaker? Ta kontakt med oss! (se under) 

Strategi