Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nasjonalt marint samarbeid

Norsk marint universitetskonsortium

Norsk marint universitetskonsortium (NMU) er et institusjonelt samarbeid mellom norske universiteter med betydelig marin eller maritim profil. NMU ivaretar den norske universitets sektorens medlemskap i The European Marine Board.

NMU logo
Foto/ill.:
Arjun Ahluwalia

Hovedinnhold

NMU skal koordinere norske universiteters deltakelse i European Marine Board (EMB), herunder fremme NMUs synspunkter og tilrettelegge for norsk deltakelse i prosesser i regi av EMB.

NMU skal dessuten være et forum for utvikling av samarbeid innen marin og maritim forskning, utdannelse og infrastruktur blant medlemmene og for utvikling av marine og maritime faglige og faglig-politiske innspill til EU og andre internasjonale myndigheter.

 

Administrativ koordinator: Turid Lie Vilkensen
Nettside: nmuc.no