Hjem
Det humanistiske fakultet
infosider

Fagkritisk dag

Fagkritisk dag har en lang tradisjon ved Universitet i Bergen. Den første torsdagen i mars settes av hver vår for at studentene skal kunne sette søkelys på sitt eget fag.

Gruppearbeid
UNDERVISNINGSFRI: Fagkritisk dag holdes undervisningsfri slik at alle studenter kan delta. Det er fagutvalgene som har ansvar for fagkritisk dag.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Fagkritisk dag holdes undervisningsfri slik at alle studenter kan delta. Normalt arrangeres fagkritisk dag første torsdag i mars. Dersom denne torsdagen faller i skolenes vinterferie, arrangeres fagkritisk dag uken etter. 

Det er fagutvalgene som har ansvar for fagkritisk dag. Det arrangeres gjerne foredrag, seminar, paneldebatt eller ekskursjoner. Fagutvalgene kan for eksempel invitere forelesere, alumner eller representanter fra arbeidslivet til å bidra med kritiske blikk på faget og studienes samfunnsrelevans.

Fagutvalgene kan få økonomisk støtte til å arrangere Fagkritisk dag, på lik linje med andre faglig-sosiale arrangement. Kontakt instituttet ditt for mer informasjon.