Hjem
Det humanistiske fakultet
FUND-status

Ex.phil. – et fremragende undervisningsmiljø

Utvalget for examen philosophicum er i 2021 tildelt status som fremragende undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet.

Vibeke Tellmann
Vibeke Tellmann er leder av Utvalget for examen philisophicum og er en viktig pådriver i utviklingsarbeidet på ex.phil.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Examen philosophicum er en viktig del av identiteten til norske universitet, og har en lang og stolt historie. Men det tradisjonsrike faget er i stadig utvikling, og undervisningsmiljøet ved ex.phil. i Bergen har på mange måter vært førende. De har blant annet vært pådrivere i arbeidet med seminarmodellen, hvor studentaktive læringsformer og såkalt omvendt undervisning i mindre grupper står sentralt, en modell som ble innført ved UiB for over 20 år siden.

I årets siste fakultetsstyremøte ble Utvalget for examen philosophicum tildelt statusen som fremragende undervisningsmiljø – en merittering som krediterer et årelangt og målrettet arbeid med utdanningskvaliteten.

– Undervisingsmiljøet på ex.phil. fyller de aktuelle kriteriene på en svært overbevisende måte, sier utdanningsdekan ved Det humanistiske fakultet, Svein Ivar Angell. Han har ledet komiteen som vurderte årets søknader.  

– Fagmiljøet har arbeidet aktivt med å utvikle undervisningskvalitet i lang tid, men en del forhold gjør søknaden deres særlig aktuell akkurat nå, sier han.

Godt forberedt

En sentral del av utviklingsarbeidet på ex.phil. de siste årene har vært prosjektet «Godt forberedt». Her handler det om å utvikle digitale læringspakker som skal bidra til at studentene er bedre forberedt til seminarundervisningen. Arbeidet ble intensivert med koronaen, da behovet for digital undervisning økte dramatisk.

Vibeke Tellmann er førsteamanuensis i filosofi og leder for ex.phil.-utvalget, hun forteller at prosjektet har vært et stort og viktig og løft for undervisningsmiljøet ved ex.phil. Prosjektet er støttet av UiBs insentivmidler for studiekvalitet, og Tellmann fremhever det gode samarbeidet med UiBs læringslab.

Læringspakkene var i bruk for andre gang på HF og SV i høst, og er under utvikling ved de andre fakultetene. Ved MatNat og Jus er arbeidet også integrert i et større emnerevisjonsarbeid knyttet til flyttingen av ex.phil. til senere semester i studieløpet.

– Selv om det har vært utfordrende å gjennomføre et såpass omfattende prosjekt i en usikker tid preget av pandemi, har det samtidig vært en styrke at vi har hatt gode digitale ressurser tilgjengelig. Vi har også fått løftet den digitale kompetansen i hele staben, forteller Tellmann.

Sammen med faglig koordinator for ex.phil. Rune Falch og resten av fagmiljøet, vil Tellmann videreutvikle arbeidet med digitale læringspakkemoduler, og i det arbeidet vil de særlig vektlegge studentmedvirkning som et viktig moment.

– Da vil vi også være lydhøre for studentenes innspill til nye problemstillinger vi kan adressere på ex.phil., påpeker hun.

Studentenes deltakelse er viktigst

Ambisjonen til fagmiljøet har hele tiden vært å utvikle et emne som tar opp problemstillinger studentene opplever som relevante for sitt fag.

– Ex.phil. ved UiB har gjennom mange år lagt vekt på fakultetststilpassede undervisningsopplegg og en tematisk fremfor en historisk strukturering av lærestoffet. Utgangspunktet har vært å la studentene få arbeide med samfunnsaktuelle og fagaktuelle problemstillinger som kontekstualiseres gjennom filosofihistorien, forteller Tellmann.

Selv om flere læresteder som tilbyr ex.phil. organiserer emnet på den måten i dag, var ex.phil.-miljøet ved UiB et foregangsmiljø og en pådriver for en slik utvikling.

– Vi anser studentenes aktive deltagelse i undervisningen som det viktigste elementet i god undervisning. Vi vektlegger gruppearbeid som en arena for samarbeid mellom studentene, og individuell veiledning som en møteplass mellom student og faglærer.

De gode underviserne

God undervisning forutsetter også faglig kompetente undervisere, og det gjelder ikke minst på et innføringsemne som ex.phil. som skal bidra til å gi studentene perspektiver på eget fag.

Tellmann forteller at de har bygget opp et aktivt undervisningmiljø ved å organisere egne undervisningslag ved de enkelte fakultetsvariantene av ex.phil. Her foregår det et kontinuerlig utviklingsarbeid gjennom diskusjoner, vurderinger og evalueringer av undervisningen, noe som også styrker en god delingskultur.

– Alle vitenskapelig ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudiet er engasjerte i ex.phil.-undervisningen, det er en stor styrke for undervisningskvaliteten ved emnet, mener utvalgslederen.