Hjem
Det humanistiske fakultet
klima

Infomøte om emnet Klimafortellinger

Er du interessert i klimaspørsmålet? Vil du lære mer om hvordan klimaendringene blir fremstilt og hvordan vi tolker ulike fortellinger? På infomøtet 17. januar får du vite mer om emnet, og du kan spørre om det du lurer på.

Klimademonstrasjon
Emnet «Klimafortellinger» har som mål å bidra til en bedre forståelse av både hvordan ulike klimafortellinger presenteres og hvordan de kan bli tolket.
Foto/ill.:
Markus Spiske / Unsplash

Hovedinnhold

Ved UiB skal vi forberede fremtidige generasjoner på å løse nye oppgaver. Vi ønsker å gi studentene ny kunnskap om komplekse globale utfordringer. Et av disse er klimautfordringene vi står ovenfor. 

Emnet Klimafortellinger (KLIMA200) er åpent for alle studenter ved UiB og tilbys ved Institutt for fremmedspråk.

Vi vet at klimaendringene er blitt noe mye mer enn fysiske utfordringer, som involverer samfunn og mennesker på mange måter. Et viktig spørsmål blir dermed hvordan utfordringene kommuniseres og formidles språklig. En klimafortelling kan ha ulike former, alt etter om den kommer fra forskning, politikk, media, skjønnlitteratur, en aktivistgruppe eller fra en vanlig medborger.

Emnet har som mål å bidra til en bedre forståelse av både hvordan ulike klimafortellinger presenteres og hvordan de kan bli tolket.

På informasjonsmøtet 17. januar vil vi fortelle mer om innholdet i emnet, og du kan stille oss spørsmål. Velkommen!

Møtet holdes på Zoom