Hjem
Det humanistiske fakultet
ERC STARTING GRANT

Prestisjestipend til tegnspråkforsker

Lingvistikkprofessor Vadim Kimmelman mottar høythengende midler fra EU. Nå får han bygge et forskerteam som skal utforske ulike egenskaper i fem forskjellige tegnspråk.

Vadim Kimmelman
FÅR TOPPSTIPEND FRA EU: Professor Vadim Kimmelman mottar ERC Starting Grant, et av de mest høythengende stipendene i EU.
Foto/ill.:
Janne-Beate Buanes Duke

Hovedinnhold

Vadim Kimmelman har på tross av sin unge alder markert seg internasjonalt i studiet av tegnspråk. Han har allerede en imponerende merittliste, og listen blir stadig lengre. 

Nå har han fått ERC Starting Grant fra EU, forskningsmidler som tildeles unge, lovende forskere som har utmerket seg gjennom forskningen sin. 

Å få slike midler fra ERC, Det europeiske forskningsrådet, blir betraktet som noe av det mest prestisjefylle en forsker kan oppnå i karrieren.

Viktig for vår forståelse av språk

Som lingvist er Kimmelman først og fremst opptatt av å forstå hvordan språk er bygget opp grammatisk og strukturelt. Prosjektet han nå skal lede bærer tittelen "Fundamentals of formal properties of nonmanuals: A quantitative approach". Her skal han, kort fortalt, studere ansiktsuttrykk og hodebevegelser i fem ulike tegnspråk. 

– Det er veldig viktig å ha en god forståelse av tegnspråk hvis vi vil ha forståelse av universelle og ikke-universelle fenomener i språk generelt, forteller han. 

– Nesten alle teorier vi har om språk, er basert på talespråk, eller enda verre, på skriftspråk. Men tegnspråk er en annen viktig form av naturlig språk. Så hvis vi vil si noe om Språk med stor bokstav, må vi alltid spørre oss: hvordan fungerer det i tegnspråk? 

I følge Kimmelman er det slik at dersom et fenomen er forskjellig i tale- og i tegnspråk, kan det ikke være et universelt fenomen. Intonasjon er en viktig del av språket vårt og kommunikasjonen vår, og uten en god forståelse av intonasjon i tegnspråk, vil vi ikke kunne forstå språkets hovedtrekk.

Får lede et forskningsteam 

Stipendet som Kimmelman mottar er på 1,5 millioner Euro og strekker seg over fem år. Dette betyr at han kan etablere en egen forskningsgruppe. I løpet av det neste året vil han rekruttere to ph.d.-kandidater og to forskere som skal jobbe på prosjektet sammen med han. 

– Denne støtten fra ERC betyr veldig mye for meg. Det gir meg muligheten til å etablere et stort prosjekt og utforske en idé som jeg har hatt i noen år nå. Å kunne gjøre det i stor skala, og sammen med andre forskere, er et stort privilegium, sier han. 

Skal se på markører for å kommunisere informasjon

Hovedmålet for Kimmelmans prosjekt er å bygge forståelse om fundamentale egenskaper av ikke-manuelle markører (nonmanual markers på engelsk), det vil si ansiktsuttrykk, hodebevegelser og kroppsbevegelser som brukes i tegnspråk for å kommunisere informasjon. 

Som eksempel forklarer Kimmelman at man i mange tegnspråk kan skille mellom en erklærende setning og et spørsmål, bare ved hjelp av ansiktsuttrykk og hodebevegelse. Slik kan man også finne paralleller mellom ikke-manuelle markører og intonasjon i talespråk. 

– Det jeg vil gjøre er å utforske spesifikt hvilke former forskjellige ikke-manuelle markører har. Jeg vil utforske dette i fem ulike tegnspråk, og med bruk av ny teknologi, Computer Vision, i tillegg til avansert statistisk analyse, forteller han.

OpenPose

Videoen viser en setning (som en erklærende setning og to typer av spørsmål), kombinert med forskjellige følelser. Den viser også hvordan man kan spore forskjellige kroppsdeler og ansikt på en automatisk måte ved hjelp av Computer Vision.