Hjem
Det humanistiske fakultet
karriere

Arkeolog med jobb under vann

Gjennom jobben ved Stavanger maritime museum tar Thomas gjerne på dykkerdrakten for å dykke ned til skipsvrak, steinalderboplasser og andre lokaliteter i vann.

Hovedinnhold

Arkeologi gir anledningen til å studere forhistoriske kulturer og samfunn gjennom materiell kultur – arkeologiske gjenstander.

Hvorfor valgte du å studere arkeologi? 

Jeg har alltid vært interessert i historie og samfunnsfag. Arkeologi gir anledningen til å studere forhistoriske kulturer og samfunn gjennom materiell kultur – arkeologiske gjenstander. Videre jobber man med å innhente informasjon om, formidling av og forskning på vår nasjonale- og internasjonale kulturarv. 

Var du engasjert i aktiviteter ved siden av studiene?

Jeg var engasjert i Studentenes Undervannklubb i Bergen, der tok jeg mitt første sportsdykkersertifikat. Det var god erfaring å dykke i lag, planlegge sikker dykking, få mengdetrening og oppleve flere ulike dykkesteder, inkludert natt- og strømdykk. Jeg begynte også med undervannsfotografering som er en praktisk metode å benytte seg av ved arkeologisk arbeid under vann.

Hvilken jobb har du i dag? Og hva er arbeidsoppgavene dine der?

Jeg jobber som arkeolog ved Stavanger maritime museum. Stillingen blir ofte gitt tittelen marinarkeolog eller undervannsarkeolog også, fordi vi jobber med forvaltning og formidling av, og forskning på, kulturminner i vann. 

Vi jobber med saksbehandling hvor vi vurderer om tiltak (utfylling, mudring, peling osv.) og reguleringsplaner kan kommer i konflikt med kulturminner i vann. Videre registrerer vi og dokumenterer kulturminner i felt, hvor vi ofte dykker for å komme ned til skipsvrak, steinalderboplasser og andre lokaliteter i vann.  

Dykker i fullt dykkerutstyr på havets bunn

Thomas på dykkeoppdrag i Klostervågen ved Selja, en øy med to ulike klosteranlegg fra 1300-tallet.

Foto/ill.:
Privat

Hvordan forberedte studiene deg på arbeidslivet?

Studiene ga meg et godt teoretisk rammeverk for å jobbe med kulturminneforvaltning. Det praktiske feltkurset med utgraving ga meg teoretisk og praktisk kunnskap om arkeologisk registrering og utgraving. Gjennom studiet fikk jeg øynene opp for skip og skipsteknologi som arkeologisk fagfelt, noe som førte meg inn på det feltet jeg jobber med i dag.

Jeg jobbet også for å få kunnskap og praktisk erfaring innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg tror dette er et verktøy som vil bli enda viktigere i tiden som kommer. 

Kan du fortelle litt om yrkesveien din fram til der du er i dag?

For å kunne jobbe med arkeologi under vann som dykker må man nå være sertifisert yrkesdykker. Enten klasse A-, eller klasse B-yrkesdykker. Jeg valgte å ta fire-måneders klasse B-kurs på Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand, Nesodden.

Etter studiene, når jeg hadde fullført yrkesdykkerkurs, tok jeg kontakt med Bergens Sjøfartsmuseum med spørsmål om å få delta på arkeologisk feltarbeid under vann. Etter kort tid fikk jeg tilbud om en ett-årig prosjektstilling. Etter prosjektstillingen ble jeg ansatt i fast stilling som marinarkeolog ved museet, og ble i stillingen fra 2018 til 2021. 

Jeg flyttet deretter til Stavanger og begynte som arkeolog ved Stavanger maritime museum som er en del av Museum Stavanger (MUST). Innholdet i stillingen er i hovedsak det samme, men her er det noe mer tid til å jobbe med forskning- og utviklingsprosjekter siden andelen tid som går med til feltprosjekter er lavere.   

Har du drømmejobben?

Alt i alt er dette helt klart drømmejobben. Muligheten til å oppdage og dokumentere arkeologiske lokaliteter og gjenstander i felt, spesielt under vann, er veldig spennende. Videre er det også kjekt å kunne jobbe med å formidle slike funn enten på museet, eller i felt hvor funnene blir gjort.

Hva tror du gjorde at du fikk denne jobben? 

Allerede tidlig i studiene jobbet jeg for å tilegne meg kunnskap om forskning på og forvaltning av kulturminner i vann, i tillegg til en forståelse for skip og båter og andre kulturminner i vann. Samtidig gikk jeg tidlig innfor å lære meg å dykke gjennom sportsdykkersertifisering, fridykking og etter hvert også yrkesdykkerkurs.

Jeg tror også det er viktig at jeg er genuint interessert i faget, jeg liker å formidle og jeg setter pris på å være i felt sammen med kolleger.

Hvor går veien videre?

Veien går videre ved å tilegne meg økt erfaring, kompetanse og kunnskap gjennom den stillingen jeg har. Målet er samtidig at vi skal kunne rekruttere flere arkeologer med interesse for kulturminner i vann, både lokalt og nasjonalt, slik at vi kan øke innsatsen innen forskning og formidling. Vi forvalter, forsker på, og formidler vår felles kulturarv, så det viktigste er at vi når ut til folk og at vi får spredt kunnskap om arkeologi på land og i vann.