Hjem
Det humanistiske fakultet
karriere

Kulturviter med drømmejobb på museum

Vilde har alltid trivdes med å arbeide innenfor kulturfeltet, og valgte å studere kulturvitenskap i Bergen. Nå har hun landet drømmejobben på Polarmuseet i Tromsø.

Hovedinnhold

Jeg har en variert jobb der jeg får mulighet til å utvikle meg innenfor flere områder. I tillegg får jeg brukt en del av kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av studiet og tidligere jobber.

Hvorfor valgte du å studere kulturvitenskap?

Jeg begynte først på et annet studieprogram, men etter å ha tatt emnet «Hekseprosessene og den magiske verden» som valgemne, bestemte jeg meg raskt for å søke over til bachelorprogrammet i kulturvitenskap. Et valg jeg er veldig glad for at jeg tok. 

Hva skrev du masteroppgave om?

I masteroppgaven undersøkte jeg hvordan etterlatte valgte å gjennomføre en livssynsåpen seremoni ved gravferd.

I 2012 lanserte Kulturdepartementet livssynsåpen seremoni ved gravferd. Det er en seremoniform som ikke er knyttet til tros- eller religionssamfunn, og der etterlatte har rom til å forme gravferdsseremonien slik de selv ønsker. Det åpnet opp for spørsmål om hva som skjer med tradisjoner og ritualer knyttet til gravferdsseremoni, når en religion eller et livssyn ikke nødvendigvis er styrende for gjennomføringen av seremonien.

Jobbet du ved siden av studiene?

Ved siden av studiene hadde jeg blant annet deltidsjobb som omviser på Norsk Trikotasjemuseum (som i etterkant har skiftet navn til Tekstilindustrimuseet), i tillegg jobbet jeg en periode som segwayguide i Bergen. 

Hvordan har disse erfaringene vært til nytte for deg i ettertid?

Gjennom deltidsjobbene mine fikk jeg innblikk i hva en hverdag på et museum kunne være, og erfaring med å formidle. Det var to formidlingsjobber som både var veldig like og ulike. Det var interessant å bli kjent ulike metoder som kan tas i bruk i formidlingssituasjoner og med tanke på historien som skulle formidles. 

Hvilken jobb har du i dag? Og hvordan er arbeidsdagen din der?

I dag arbeider jeg som museumsrådgiver på Polarmuseet. Arbeidsoppgavene mine er spredt og jeg gjør det som trengs på museet, alt fra sosiale medier, arrangementsarbeid og svare på henvendelser, til å registrere gjenstander, ivareta samlingene og utstillingene, og bidra i utstillingsproduksjoner. Jeg synes derfor det er vanskelig å beskrive hvordan en typisk arbeidsdag for meg er, for de varierer i stor grad og ingen dager er like. 

Kvinne står i snøen ved inngangen til Polarmuseet

Vilde Ørsje Utby har sin arbeidsplass på Polarmuseet og MS Polstjerna. Utstillingene til Polarmuseet omhandler blant annet selfangst, overvintringsfangst, historiene til fangstfolk som Henry Rudi og Wanny Woldstad, Fridtjof Nansen og Roald Amundsens ekspedisjoner og Svalbards kulturhistorie.

Foto/ill.:
Privat

Kan du fortelle litt om yrkesveien din fram til der du er i dag?

Jeg har alltid trivdes med å arbeide innenfor kulturfeltet, som er et veldig bredt felt med mange muligheter. Tidligere har jeg registrert både kulturminner og kulturlokaler, og vært omviser både på museum og ute på veiene i Bergen by. Det jeg likte godt da jeg søkte på den jobben jeg har i dag, er at det er en variert jobb der jeg får mulighet til å utvikle meg innenfor flere områder. I tillegg får jeg brukt en del av kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av studiet og tidligere jobber. 

Hvordan synes du studiene har forberedt deg på arbeidslivet?

Studiene har gitt meg et teoretisk fundament som er godt å ha i hverdagen. I tillegg fikk jeg et innblikk i noen arbeidsoppgaver man kan møte på museum gjennom et praksisfag jeg tok på studiet. Jeg har med meg kunnskapen jeg lærte på studiet og drar den takknemlig fram når det dukker opp spørsmål som må vurderes, både i forhold til formidling, samling og utstilling.

Har du drømmejobben? 

Etter min første arbeidsuke på Polarmuseet, kjente jeg absolutt at dette var drømmejobben min! En mer spennende jobb kunne jeg ikke se for meg. Nå har jeg arbeidet her i to og et halvt år, og jeg har enda masse å lære. 

Hva tror du gjorde at du fikk denne jobben?

Det synes jeg selv er vanskelig å svare på, men jeg føler meg veldig heldig som fikk jobbtilbudet. I tillegg til kunnskap jeg tilegnet meg under studiet og praksisemnet jeg tok, har jeg hatt ulike jobber tidligere, som har gitt meg innsikt i noen av de arbeidsoppgavene jobben jeg har i dag inneholder. Siden jobben innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver, tror jeg det var en fordel for meg.