Hjem
Det humanistiske fakultet
Nyhet

HF inngår samarbeid med Amalie Skram

Det humanistiske fakultet (HF) og Amalie Skram videregående skole har inngått samarbeidsavtale. Avtalen skal bidra til økt kompetanse for lærere ved skolen, samtidig som universitetet får en arena med mulighet til å vise frem sin faglige bredde til engasjerte elever.

Bilde av dekan ved HF Camilla Brautaset og rektor ved Amalie Skram VGS Lars B erntsen undertegner samarbeidsavtale
SIGNERER AVTALE: Det humanistiske fakultet (HF) og Amalie Skram videregående skole har inngått samarbeidsavtale. Her ser vi Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram (t.v).og Camilla Brautaset, dekan ved HF (t.h) signere den nye avtalen..
Foto/ill.:
Janne-Beate Buanes Duke

Hovedinnhold

– Vi håper at denne avtalen kan inspirere til utvikling av felles prosjekter som vil bidra positivt for våre undervisere, og lærere og elever ved Amalie Skram, sier Camilla Brautaset, dekan ved Det humanistiske fakultet.

Felles faglige interesser

Det nye partnerskapet åpner for muligheter for spennende faglige samarbeid, hvor både lærere og elver kan involveres i ulike prosjekter og forskningssamarbeid. Det er også planer om å utvikle nye etter- og videreutdanningsprogram.

Konkret ser partene for seg at de kan jobbe sammen innenfor undervisningsrelevante fagområder. Det kan også være aktuelt å legge til rette for at faglig dyktige elever kan få muligheten til å delta på undervisning og ta eksamen i utvalgte fag og emner ved UiB.

– Det ligger mange muligheter i dette samarbeidet som jeg er sikker på vil berike skolehverdagen ved Amalie Skram. Samtidig håper og tror jeg at forskere og andre ansatte ved HF vil se verdien i å etablere relasjoner med våre engasjerte elever og lærere, sier Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram.

UiB og Amalie Skram har til felles at de tilbyr stor faglig bredde, med et spesielt rikt tilbud innenfor de humanistiske fagene. Amalie Skram tilbyr blant annet undervisning i mange fremmedspråk, og interessen for språk og kultur har vært økende de siste årene. Berntsen håper derfor at de sammen skal kunne ivareta og styrke denne interessen, blant annet gjennom å være tett på den spisskompetansen som finnes blant forskerne ved HF.

Deler kunnskap og erfaringer

Berntsen håper også at samarbeidet vil gi elevene ved Amalie Skram et mer allsidig innblikk i hvordan studiehverdagen kan fortone seg på universitetet.  I avtalen inngår det at elevene skal få tilbud om besøksdager med omvisning på universitetet, og mulighet til å møte ansatte og studenter ved HF.

– Vi vet at det kan føles overveldende å velge utdanning. Vi håper derfor at vi også skal få vise frem hvilke muligheter som finnes her hos oss, samtidig som vi får mer kunnskap om hva de unge trenger for å kunne ta gode valg for seg selv, sier Brautaset.

Den nye samarbeidsavtalen kommer i tillegg til det formaliserte universitetsskolesamarbeidet mellom Amalie Skram og UiB. Det humanistiske fakultetet ved UiB har en tilsvarende samarbeidsavtale med St Paul videregående skole.