Hjem
Det humanistiske fakultet

Styringsdokument og meldingar

Det humanistiske fakultet styrer verksemda på bakgrunn av ei rekkje ulike dokument. Nokre av dei viktigaste finn du her – mellom anna fakultetets strategi og årsmeldingar.