Hjem
Det humanistiske fakultet

Styre og utval ved Det humanistiske fakultet

Her finn du informasjon om dei ulike styra og utvala ved fakultetet. Medlemmer, mandat, møter og saker.

Klubbe på møte
Foto/ill.:
Magnus Halsnes