Hjem
Det humanistiske fakultet

Reise på utveksling?

Vi hjelper deg som vil studere i utlandet. Her finner du informasjon om hvordan du søker utveksling.

Flags
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Utveksling gir innsikt i andre måter å tenke på. Du får faglig fordypning, du lærer språk, blir kjent med nye mennesker og får kjennskap til andre kulturer og samfunn.

Du kan velge et utvekslingsopplegg som enten spisser bachelorgraden din, eller som støtter opp under masteroppgaven.

Du kan reise ut på en av UiB sine sentrale avtaler eller på en av avtalene ved fakultetet eller instituttet ditt.

La deg inspirere – vi vil hjelpe deg på veien!

Hvem kan reise ut?

Følgende minimumskrav gjelder for den som vil søke om utveksling:

  • Du må gå på et bachelor- eller masterstudium ved UiB når du søker
  • Opptaket på studiet må være gyldig i hele utvekslingsperioden
  • Du må ha bestått eksamener tilsvarende 60 studiepoeng før utreise
  • Studiet må være faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut
  • Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden

Studenter på årsstudium, etter- og videreutdanning eller med poststudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling.