Hjem
Det humanistiske fakultet

Lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet

Vi tilbyr tre lektorutdanningar på fakultetet i tillegg til PPU-utdanning.

Hovedinnhold

Lektorutdanningane rettar seg i hovudsak mot undervisning i ungdomsskole og vidaregående skole. Vi tilbyr òg studium som kan vere aktuelle for deg som allereie er lærar, men som ønskjer vidareutdanning.

På sidene under finn du utfyllande informasjon om dei ulike lærarutdanningane.