Hjem
Det humanistiske fakultet

Ph.d.-kandidatutvalget (STIP-HF)

Fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene til ph.d.-kandidater.

Mikrofon med personar i bakgrunnen
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

STIP-HF er et utvalg som jobber for alle som er tatt opp på forskerutdanningen ved fakultet.

Utvalgets møter er åpne for alle ph.d.-kandidater ved fakultetet. Det sendes ut sakliste i forkant, slik at alle kan sende inn synspunkt om sakene på e-post.

Ta også kontakt om det er andre saker du ønsker at utvalget skal jobbe med, eller om det er arrangement du ønsker at de skal arrangere.

STIP-HF velges for ett semester av gangen på et allmøte for alle ph.d.-kandidater i starten av semesteret. STIP-HF skal bestå av mellom tre og seks medlemmer, om mulig med minst én representant fra hver av forskerskolene ved fakultetet og ellers bredt sammensatt. Det er også ønskelig at minst ett medlem ikke har UiB som arbeidsgiver.

Alle ph.d.-kandidater ved HF har stemmerett og er valgbare på allmøtet.