Hjem
Det humanistiske fakultet

Driftsmidlar

Oversikt over finansiering av lengre utanlandsopphald og driftsmidlar.

pengar
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Ph.d.-kandidatar tilsette i stipendiatstillingar ved Universitetet i Bergen får driftsmidlar. Desse skal til dømes dekke innkjøp av bøker, programvare, kurs- og konferansedeltaking, utgifter til datainnsamling, feltarbeid, språkvask og liknande.

Det er institutta som administrerer driftsmidlane ved Det humanistiske fakultet. Ta kontakt med den aktuelle instituttadministrasjonen for meir informasjon.