Hjem
Det humanistiske fakultet

Organisasjonskart for Det humanistiske fakultet

Kart over institutt og sentre, styrer, ledelse og fakultetsadministrasjon. Klikk på et felt for å gå til tilhørende nettside.

Hovedinnhold

Organisasjonskart for Det humanistiske fakultetSenter for vitenskapsteori Senterleder ved SVT Senter for kvinne- og kjønnsforskning Senterleder ved SKOK Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Instituttleder ved LLE Institutt for fremmedspråk Instituttleder ved IF Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Instituttleder ved FoF Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Instituttleder ved AHKR Forskning, formidling og utredning Seksjon for økonomi Seksjon for HR og service Seksjon for studier og forskerutdanning Studiestyret Prodekan for utdanning og internasjonalisering Forsknings- og forskerutdanningsutvalget Prodekan for forskning og formidling Fakultetsdirektør Dekan Fakultetsstyret