Hjem
Det humanistiske fakultet

Organisasjonskart for Det humanistiske fakultet

Kart over institutt og sentre, styrer, ledelse og fakultetsadministrasjon. Klikk på et felt for å gå til tilhørende nettside.

Hovedinnhold

Organisasjonskart for Det humanistiske fakultetFakultetsstyretDekan Prodekan for forskning og formidling Forsknings- og forskerutdanningsutvalget Prodekan for utdanning og internasjonalisering Studiestyret Fakultetsdirektør Seksjon for studier og forskerutdanning Seksjon for HR og service Seksjon for økonomi Forskning, formidling og utredning Instituttleder ved AHKR Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Instituttleder ved FoF Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Instituttleder ved IF Institutt for fremmedspråk Instituttleder ved LLE Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senterleder ved SKOK Senter for kvinne- og kjønnsforskning Senterleder ved SVT Senter for vitenskapsteori