Hjem
Det humanistiske fakultet
Studere ett år

Ny student på et årsstudium

Velkommen som ny student! Her får du informasjon om når og hvor du skal møte opp den første uken.

Mann går forbi UB mot HF-bygget
Det er mange informasjonsmøter på Sydneshaugen skole. Kjøp en kaffe, sett deg på en benk og nyt de fine omgivelsene.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Studiestart våren 2022

Hvert semester arrangerer fagene egne orienteringsmøter for studieprogrammene og emnene de tilbyr. Her møter du fagpersoner og studieveiledere som skal undervise, og du får informasjon om emnene som årsstudiet er satt sammen av.

Årsstudier med oppstart om våren

Årsstudiene i engelsk, fransk, norsk som andrespråk, spansk språk og latinamerikastudium, kunsthistorienordisk og tysk starter opp i januar. Årsstudiene i filosofi,  og religionsvitskap starter både haust og vår.

Orienteringsmøter: 

NB! Kan bli omgjort til digitale møter på kort varsel. Dobbeltsjekk timeplanen for emnene dine på uib.no/emne, gjerne senest dagen før orienteringsmøtene.

Tysk13.0114.15-15.00Digitalt møte, se timeplan
Engelsk13.0114.15-15.00

Digitalt møte, se timeplan

Fransk14.0111.15-12.00

Digitalt møte, se timeplan

Norsk som andrespråk10.0110.15-12.00

Digitalt møte, se timeplan

Spansk språk og latinamarikastudier24.0112.15-14.00

Sydneshaugen skole, Auditorium Q

NB: dette er første forelesning

Kunsthistorie11.0114.15-15.00Digitalt møte, se timeplan
Nordisk17.0114.15-16.00

JUS-bygget, Auditorium 2

NB: dette er første forelesning

Følg lenkene til studieprogramsiden for å finne informasjon om emnekombinasjon, oppbygging og studieløp. Timeplan og litteraturliste finner du ved å gå inn på det enkelte emnet som studiet er satt sammen av.

Årsstudier med oppstart om høsten

Årsstudiene i filosofi, historie, kjønn, seksualitet og mangfald, og religionsvitskap starter i august.

Årsstudier eller bachelorprogram?

  • Anbefalt løp: For nye studenter rett fra videregående skole som ønsker å ta høyere utdanning anbefaler vi å gå på et bachelorprogram. Da går du sammen med andre ferske studenter og du tar ex.phil., ex.fac. og introduksjonsemner. Et bachelorprogram er et studieløp som er lagt opp stegvis etter nivå.
  • Et bachelorstudium fører til en grad: Med et studieløp på tre år, har du til slutt en bachelorgrad og du får et vitnemål.
  • Et årsstudium gir deg en ettårig studierett: Et årsstudium fører ikke til en grad. Det er først og fremst rettet mot deg som allerede har tatt et studium på høgskole - eller universitetsnivå tidligere og ønsker å supplere med et år.
  • Et årsstudium kan være tillegg til grad: du kan supplere en grad du har tatt tidligere, f.eks. for å kvalifisere deg til å undervise i et fag i skolen.

Mange valgmuligheter
På HF er valgmulighetene store når du går på et bachelorprogram. De siste 60 studiepoengene i graden er valgfrie. Det vil si at du f.eks. kan velge å ta alle eller deler av disse studiepoengene fra emner på andre studieprogram. Bredden er stor, og mulighetene er gode for å skreddersy bachelorgraden utfra egne ønsker og interesser.