Hjem
Det humanistiske fakultet
Studere ett år

Ny student på et årsstudium

Velkommen som ny student! Her får du informasjon om orienteringsmøter i uke 33.

Studenter prater sammen i et seminarrom
Det blir ett felles orienteringsmøte for alle nye studenter på årsstudier med oppstart høsten 2023, i tillegg til orienteringsmøter for de enkelte fagene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Studiestart høsten 2023

Hvert semester arrangerer de ulike fagene egne orienteringsmøter for studieprogrammene og emnene de tilbyr. Her møter du fagpersoner som skal undervise og studieveiledere for programmet, og du får informasjon om emnene som årsstudiet er satt sammen av.

Årsstudier med oppstart om høsten

Årstudiene i kjønn, seksualitet og mangfoldfilosofi og religionsvitenskap.

Årsstudier med oppstart om våren

Årsstudiene i engelsk, filosofi, fransk, norsk som andrespråk, spansk språk og latinamerikastudium, kunsthistorienordisk, historiereligionsvitenskap og tysk starter opp i januar. 

Orienteringsmøter

Det blir et felles orienteringsmøte for alle nye studenter på årsstudier med oppstart høsten 2023: mandag 14.august kl. 11.15 i Auditorium A, Sydneshaugen skole. Her vil du få generell informasjon om hvordan du skal gjøre deg klar til semesterstart.

I tillegg organiserer noen emner egne orienteringsmøter. Dobbeltsjekk timeplanen for emnene dine på uib.no/emne, gjerne senest dagen før orienteringsmøtene.

Følg lenkene til studieprogramsiden for å finne informasjon om emnekombinasjon, oppbygging og studieløp. Timeplan og litteraturliste finner du ved å gå inn på det enkelte emnet som studiet er satt sammen av.

Skal du ta årsstudium eller bachelorprogram?

  • Anbefalt løp: For nye studenter rett fra videregående skole som ønsker å ta høyere utdanning anbefaler vi å gå på et bachelorprogram. Da går du sammen med andre ferske studenter og du tar ex.phil., ex.fac. og introduksjonsemner. Et bachelorprogram er et studieløp som er lagt opp stegvis etter nivå.
     
  • Et bachelorstudium fører til en grad: Med et studieløp på tre år, har du til slutt en bachelorgrad og du får et vitnemål.
     
  • Et årsstudium gir deg en ettårig studierett: Et årsstudium fører ikkje til ein grad. Det er først og fremst rettet mot deg som allerede har tatt et studium på høgskole - eller universitetsnivå tidligere og ønsker å supplere med et år.
     
  • Et årsstudium kan være tillegg til grad: du kan supplere en grad du har tatt tidligere, f.eks. for å kvalifisere deg til å undervise i et fag i skolen.

Mange valgmuligheter
På HF er valgmulighetene store når du går på et bachelorprogram. De siste 60 studiepoengene i graden er valgfrie. Det vil si at du f.eks. kan velge å ta alle eller deler av disse studiepoengene fra emner på andre studieprogram. Bredden er stor, og mulighetene er gode for å skreddersy bachelorgraden utfra egne ønsker og interesser.