Hjem
Det humanistiske fakultet
Studere ett år

Ny student på et årsstudium

Velkommen som ny student! Her får du informasjon om orienteringsmøter i uke 33.

Studenter prater sammen i et seminarrom
Det blir ett felles orienteringsmøte for alle nye studenter på årsstudien i tillegg til orienteringsmøter for de enkelte fagene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Studiestart våren 2024

Hvert semester arrangerer de ulike fagene egne orienteringsmøter for studieprogrammene og emnene de tilbyr. Her møter du fagpersoner som skal undervise og studieveiledere for programmet, og du får informasjon om emnene som årsstudiet er satt sammen av.

Årsstudier med oppstart om høsten

Årstudiene i kjønn, seksualitet og mangfoldfilosofi og religionsvitenskap starter opp i august.

Årsstudier med oppstart om våren

Årsstudiene i engelsk, filosofi, fransk, norsk som andrespråk, spansk språk og latinamerikastudium, kunsthistorienordisk, historiereligionsvitenskap og tysk starter opp i januar. 

Orienteringsmøter

Det blir et felles orienteringsmøte for alle nye studenter på årsstudier både med oppstart våren 2024: tirsdag 9.januar kl. 10.15 i Auditorium A, Sydneshaugen skole. Her vil du få generell informasjon om hvordan du skal gjøre deg klar til semesterstart.

I tillegg organiserer noen emner egne orienteringsmøter. Dobbeltsjekk timeplanen for emnene dine på uib.no/emne, gjerne senest dagen før orienteringsmøtene.

Følg lenkene til studieprogramsiden for å finne informasjon om emnekombinasjon, oppbygging og studieløp. Timeplan og litteraturliste finner du ved å gå inn på det enkelte emnet som studiet er satt sammen av.