Hjem
Det humanistiske fakultet

Senter og institutt i utlandet

Universitetet i Bergen samarbeider med eller er medeigar i ei rekkje studie- og forskningssenter/institutt i utlandet, her finn du ei oversikt over desse. Både studentar og tilsette kan nytte tilbod og tenester dei tilbyr.