Hjem
Det humanistiske fakultet
frankrike

Det norske universitetssenter i Paris

Senteret arbeider for å styrke kontakten mellom norske og franske forskingsmiljø og enkeltforskarar innan samfunnsvitskap og humaniora.

Ikonisk Art Nouveau metroskilt i Paris
Ikonisk metroskilt i Paris.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ei prioritert målgruppe er norske forskarrekruttar, i tillegg til etablerte forskarar ved dei norske deltakende fakulteta og institusjonane.

Senteret arrangerar fleire Ph.d.-kurs, workshops og forskingsseminar i året, og gir også Ph.D.-stipend, mobilitetsstipend og andre støtteordningar til norske forskarar. Kvart år deltek om lag 500 forskarar på senteret sine arrangement.

Les mer på senterets nettsider.