Hjem
Det humanistiske fakultet
tyskland

Tysk-norsk studiesenter i Kiel

Studiesenteret tilbyr mellom anna tyske språkkurs til norske studentar.

Utsikt over eit vatn i Kiel
Kiel er ein hamneby som er prega av elver og vannvegar.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kiel er hovudstaden i den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein. Universitetet i byen har lange tradisjonar, og har historisk sett hatt sterk tilknyting til maritime emne.

Det tysk-norske studiesenteret arbeider for å fremje fagleg kontakt mellom norske utdanningsinstitusjonar og Universitetet i Kiel, skape møteplassar for norske og tyske forskarar og studentar samt opne nye moglegheiter for samarbeid mellom Norge og Tyskland.

Senteret gir ulike emner innan tysk språk og kultur som kan inngå i ein bachelorgrad ved HF, ta kontakt med studierettleiar på programmet ditt for informasjon om innpassing.

Les meir på nettsidene til det tysk-norske studiesenteret.