Hjem
Det humanistiske fakultet
england

Det norske studiesenteret i York

Ved studiesenteret i York kan studentar frå Norge ta eit breitt spekter av kurs innan engelsk språk, litteratur og kultur.

York Minster
York Minster
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

York er ein by med lang historie som ligg i nordaustlege England, særleg prega av vakker mellomalderarkitektur. Universitetet i York er rekna som eit av verdas beste, og har omlag 15 000 studentar på campus.

Studiesenteret fungerar som eit permanent senter for studentar frå norske unversitet og høgskular. Her kan ein ta kortare kurs som er integrert i eit studieløp i Norge, eller ein kan ta frittstaånde emne på bachelor- og masternivå som kan innpassast i ein norsk grad. Ta kontakt med studierettleiar på programmet for å få vite meir on innpassing.

Les meir på studiesenteret sine nettsider.