Hjem
Det humanistiske fakultet
møt en professor

Lars Fr. H. Svendsen: Frihet, ondskap og kjedsomhet

Han blir irritert når det er noe han ikke forstår, og skriver for å få klarhet.

Bilde av filosofiprofessor Lars Fr. Svendsen
FILOSOF DØGNET RUNDT? – Tidligere syntes jeg det var vanskelig å legge filosofien til side, den var med meg om jeg så bare var på kino for å se en actionfilm, men nå synes jeg det er enklere å skille mellom filosofien og resten av tilværelsen, sier Lars Fr. H. Svendsen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

For filosofiprofessor Lars Fr. H. Svendsen finnes det bare ett fag. Men det er ikke det at han har få interesser.

– Det finnes ikke noe annet fag som gir meg like stort spillerom i valg av tema. Med filosofien som plattform kan jeg gå inn i et hvilket som helst fagfelt, sier han, og skriver for tiden en bok om ensomhet.

– Ensomhet er et interessant tema fordi det både er underutforsket i filosofien og et emne som for tiden får mye oppmerksomhet i mediene. Særlig interessant er det fordi så mange utbredte oppfatninger om ensomhet viser seg å være direkte feilaktige. Derfor er det også et viktig opplysningsarbeid å gjøre her, påpeker han.
 

Er filosofi nyttig?

Hva er egentlig filosofi? Svendsen har forsøkt å besvare det spørsmålet så kort som mulig i boken Hva er filosofi, men det ble jo en hel bok.

– Filosofifaget er så mangfoldig at det ikke lar seg oppsummere kort, men vi kan i hvert fall si at det dreier seg om å forsøke å tenke gjennom grunnleggende spørsmål om virkelighetens mest generelle trekk og vår plass i denne virkeligheten, og videre forsøke å se det hele i en sammenheng.

– Filosofi kan i utgangspunktet virke som det mest unyttige av alle fag, men det avhenger selvsagt av hva man mener med nytte. Hvis man med «nytte» mener noe som skal gi umiddelbar økonomisk avkastning, er filosofi sjelden nyttig, men det er å tenke for snevert om nytte, sier Svendsen og utdyper:

– Filosofien lærer oss om hva det vil si å være menneske, og om hva slags forpliktelser vi har overfor hverandre, og bidrar gjennom det til vår realisering av oss selv som mennesker. Som samfunn må vi reflektere over oss selv.
 

Fenger folk flest

Lars Fr. H. Svendsen er av typen professor som er godt kjent utenfor universitetene, og han er en aktiv deltaker i norsk offentlighet. Han har gitt ut en rekke bøker, med tema som de fleste kan forholde seg til, som kjedsomhet, ondskap, frykt, arbeid, mote, kunst og frihet. Bøkene hans er oversatt til hele 28 språk. Han skriver også artikler, holder foredrag, gjør avisintervjuer, og opptrer stadig på tv og i radio.

– Min lønn som forsker er betalt av fellesskapet, og da mener jeg at det samme fellesskapet har krav på at jeg forsøker å gi noe tilbake. Siden de færreste leser filosofiske fagtidsskrifter må jeg finne kanaler hvor jeg kan nå flere enn en håndfull kollegaer, bemerker han. 

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?

– Som regel er det et eller annet som irriterer meg fordi jeg ikke forstår det. Bertrand Russell har skrevet at poenget med filosofi er å begynne med noe så enkelt at det virker unødvendig å si det, og å ende med noe så paradoksalt at ingen vil tro det. Det er en fengende formulering, men den er sterkt i strid med min erfaring av filosofien, som snarere består av å begynne med noe komplekst jeg ikke får tak på, og så forsøke å komme til rette med det slik at jeg kan gå videre, forteller han.

– Når man vel har forstått noe – eller tror at man har forstått det – fremstår det ofte som heller trivielt. Så oppdager man ofte at man likevel ikke hadde forstått, og emnet blir spennende igjen. Eller man går videre til et annet emne og forsøker å bringe det fra det uklare til det trivielle.
 

Meningen med livet?

Svendsen begynte så smått å bli interessert i filosofi på videregående, men hadde i utgangspunktet ikke tenkt å studere mye filosofi. Imidlertid ble han totalt hektet, og plutselig endte han opp med en doktorgrad.

Nå har han en jobb med enormt mye frihet, hvor han selv kan bestemme hva han ønsker å fordype seg i. På mange måter en perfekt kombinasjon av jobb og hobby, i følge han selv.

Hva er filosofens råd til dagens studenter?

– Ta studiene på alvor! Jo mer innsats du legger i arbeidet med faget, desto mer får du ut av det. Imidlertid består livet av mer enn studier, så ikke bare mur deg inne på en hybel med bøkene. Menneskelivet er rikt, rotete og mangefasettert, og selv om du skulle tro at du har funnet det perfekte faget, studiet du ble skapt for å ta, vil det ikke dekke hele ditt register. Så kom deg ut, og ha det gøy!