Hjem
Det humanistiske fakultet
Pris for unge forskere

Pris for unge forskere i humanistiske fag

Prisen er en utmerkelse for unge forskertalent innen humaniora.

En mann og en kvinne smiler til kamera
PRISVINNER: Førsteamanuensis Wolfgang Hottner fikk prisen for unge forskere i humanistiske fag 2023. Her flankert av dekan Camilla Brautaset.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

Prisen er en utmerkelse for unge forskertalenter innen humaniora. Den tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid utført av en forsker ved Det humanistiske fakultet som er 39 år eller yngre i tildelingsåret. Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller har vært sykemeldt i en lengre periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 39 år på tildelingstidspunktet. Forskeren skal ha disputert i forkant av nominasjon. Prisen tildeles av Forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved Det humanistiske fakultet. Ved tildelingen legges det vekt på at kandidaten har oppnådd viktige nye forskningsresultater og har vist sikker beherskelse av vitenskapelig metode, samt selvstendighet og evne til nytenkning i sitt fag.

I vurderingen av de foreslåtte kandidater vil det legges vekt på nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse.

Forslag på kandidater kan fremmes av alle fast ansatte i vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet. Forslagene skal inneholde en omtale av kandidaten, en begrunnelse for forslaget samt CV og publikasjonsliste.

Prisen består av et beløp på 25.000 kroner, som skal brukes til faglig videreutvikling.

Prisen ble delt ut for første gang i 2016.

Prisvinnere

2023: Wolfgang Hottner
2022: Julia Marinaccio
2021: Gabriele de Seta
2020: Maud Ceuterick
2019: Vadim Kimmelman
2017: Helen F. Leslie-Jacobsen
2016: Ole Hjortland

vinnere av prisen