Hjem
Det humanistiske fakultet

Prisar ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet deler ut tre prisar: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og ein pris for unge forskarar.

Prisutdeling ved Det humanistiske fakultet 2022
Vinnarar av Det humanistiske fakultet sine prisar i 2022 er Tone Hellesund, Forskargruppa Visuell kultur og Julia Marinaccio, Prisvinnarane får 25 000,- og eit koparstikk av Harald Kryvi.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

Fristar for å nominere kandidatar til dei tre prisane er 15. september.