Hjem
Det humanistiske fakultet

Prisar ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet deler ut tre prisar: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og ein pris for unge forskarar. Fristen for å nominere kandidatar til dei tre prisane er 15. september.