Hjem

Det humanistiske fakultet

Prisar ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet deler ut tre prisar: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og ein pris for unge forskarar.

Prisutdeling ved Det humanistiske fakultet 2017
Dekanatet saman med glade vinnarar av Det humanistiske fakultet sine prisar i 2017. Prisane blei utdelt og feira på Ad fontes.
Foto:
Sigbjørn Løland Torpe

Fristen for å nominere kandidatar til prisane er 15. juni.

Dei tre prisane blir utdelt på eit felles arrangement i haustsemesteret.