Hjem
HMS-portalen

Varslingsrutiner og beredskap

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid nødetater varsles først. Varsle deretter UiBs vekter- og beredskapstelefon.

Hovedinnhold

Ved fare for liv, helse og sikkerhet, ring først nødetatene:

 • BRANN: 110
 • POLITI: 112
 • AMBULANSE: 113

Gi beskjed om:

 • Hvem du er
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det har skjedd
 • Skadeomfang 

Ring deretter: Universitetets vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81.
Vaktselskapet ved universitetet varsler videre.

I en beredskapssituasjon

 • Følg med på Aktuelt-sidene eller Ansattsidene for oppdatert informasjon.
 • Har du en rolle i beredskapsarbeidet, vil du bli innkalt i henhold til gjeldende beredskapsplan.