Hjem
HMS-portalen
Inneklima

Inneklima

Hovedinnhold

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften stiller krav til hvordan det fysiske arbeidsmiljøet skal utformes, slik at det blir fullt forsvarlig.

Lokalene skal være tilpasset virksomheten med hensyn til ventilasjon, inneklima, belysning, støy, tilgjengelighet for alle, vedlikehold, renhold, sanitæranlegg og pauserom mv.