Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
For ansatte

For ansatte ved IGS

Administrative rutiner IGS
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Prosjektledelse - Helseforskningsloven

Her finner du informasjon om interne rutiner for Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) i forbindelse med helseforskningsloven (HFL).

Medlemmer av Internkontrollutvalget (IKU)

 • Tone Bjørge (leder)
 • Kari Juul
 • Jannicke Igland
 • Øystein Ariansen Haaland
 • Trine Anniken Larsen

Forskningsfinansiering

Her finner du en oversikt over de mest vanlige finansieringskildene for eksternt finansierte forskningsprosjekter

  Rombestilling

  Alle ansatte kan bestille undervisningsrom til møter og lignende i TP:Rombestilling. Logg inn, klikk på Rombestilling og reserver rom her: https://tp.uio.no/uib/

  Merk at ikke alle undervisningsrom er bookbare, og at det på enkelte rom ligger merknad om hvem som kan bruke rommet. Timeplanfestet undervisning har førsteprioritet i undervisningsrommene.

  For mer informasjon

  Bestillinger

  Bruk UiBhjelp for å bestille varer og tenester:

  Logg inn (med Feide) og klikk på knappen «Jeg vil bestille noe» og deretter klikk «Bestille vare/tjeneste» og deretter «Bestille vare/tjeneste (IGS)»Alle bestillingar skal gå gjennom bestillingssystemet, inkludert også møter, postere, trykking, språkvask, bøker.

  Retningslinjer for professores emeriti ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

  Retningslinjene er utviklet i tråd med Det medisinske fakultet sine retningslinjer og ble vedtatt i instituttrådet 21. juni 2017

  Når en professor ved IGS går av med pensjon er det mulig for vedkommende å opprettholde først og fremst forskningsaktiviteten ved instituttet gjennom å inngå en avtale om professor emeritus-status. Med det menes en ulønnet innsats med relevans for UiB virksomheten.

  Emeriti beholder sin UiB-tilknytning uten å være ansatt, og opprettholder epostkonto, bibliotekstilgang og tilgang til andre system som man har hatt tidligere.
  Man søker via “Søknadskjema om professor emeritus-status ved Insitutt for global helse og samfunnsmedisin”.

  Emeriti må fornye søknad og UiB-konto årlig og det gjøres i forbindelse med en årlig emeritus- lunsj som arrangeres av instituttet hver vår. Avtalen fornyes så lenge det er ønskelig og hensiktsmessig for begge parter.

  Det er ingen oppdrag ved instituttet som emeriti kan kreve betaling for, men man kan inngå en avtale om betaling i spesielle tilfeller og da utbetales pensjonistlønn. Utbetaling av pensjonistlønn ved oppdrag for instituttet vil ikke påvirke pensjonen.

  Emeriti kan ikke oppnevnes som hovedveileder for masterstudenter, eller phd-kandidater, men kan oppnevnes som biveileder.

  En ansatt professor kan inngå som prosjektleder i et prosjekt der prosjektperioden overskrider professorens pensjonsalder dersom det foreligger en plan for overtakelse av prosjektlederrollen når pensjonsalder oppnås.

  Klikk her for søknadsskjema

  Reiseregistrering - reise til utlandet

  Registrer deg her før du skal reise: Reiseregistreringsskjema

  Fra regelsamlingen for UiB-ansatte på reise i utlandet: Beredskapsplan 

  Du kan registrere kontaktopplysningene dine hos Utenriksdepartementet. Dette gjelder norske reisende. Frivillig registrering ved utenlandsopphold

  Husk å melde fra til din fagområdeleder før du skal reise. 

   

  Sende faktura til Universitetet i Bergen

  Personvern i forskning

  Personvernportalen ved UiB

  Personvern i forskning ved UiB

  Alle pågående forskningsprosjekt ved IGS som behandler personopplysninger skal registreres i UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forskning, RETTE. Du finner informasjon om RETTE her
  Registrer prosjektet ditt i RETTE

  Ta et kurs i bruk av SAFE, UiBs tjeneste for behandling av sensitive personopplysninger i forskning
  SAFE - introduksjon, installasjon og oppkobling

  Krav om samtykke for publisering av bilder ved UiB

  Parkering på universitetet

  Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av enheten som disponerer den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll 24/7 på universitetets parkeringsplasser.

  Les mer om parkeringsordningen på UiB HER.