Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Prosjektledelse - Helseforskningsloven

Her finner du informasjon om interne rutiner for Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) i forbindelse med helseforskningsloven (HFL).

Medlemmer av Internkontrollutvalget (IKU)

 • Tone Bjørge (leder)
 • Kari Juul
 • Jannicke Igland
 • Øystein Ariansen Haaland
 • Trine Anniken Larsen
 • Siri Smith 

Forskningsfinansiering

Her finner du en oversikt over de mest vanlige finansieringskildene for eksternt finansierte forskningsprosjekter

EURAXESS (Nasjonal portal for forskerrekruttering og mobilitet)

  Rombestilling

  Fra og med høsten 2017 innfører UiB et nytt system for bestilling av undervisningsrom. Dette skjer i forbindelse med innføringen av TP, som er UiBs nye system for undervisnings- og eksamensplanlegging.

  Alle ansatte kan bestille undervisningsrom til møter og lignende i TP:Rombestilling. Logg inn, klikk på Rombestilling og reserver rom her: https://tp.uio.no/uib/

  Merk at ikke alle undervisningsrom er bookbare, og at det på enkelte rom ligger merknad om hvem som kan bruke rommet. Timeplanfestet undervisning har førsteprioritet i undervisningsrommene.

  For mer informasjon

  Bestillinger

  Bruk lenka under for å bestille varer og tenester:

  Alle bestillingar skal gå gjennom bestillingssystemet, inkludert også møter, postere, trykking, språkvask, bøker. Fyll ut felta i skjemaet, og klikk Submit. Skjema med bestilling går direkte til bestillarar ved Instituttet. Du bestiller alt av varer og tenester via dette skjemaet.

  Retningslinjer for professores emeriti ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

  Retningslinjene er utviklet i tråd med Det medisinske fakultet sine retningslinjer og ble vedtatt i instituttrådet 21. juni 2017

  Når en professor ved IGS går av med pensjon er det mulig for vedkommende å opprettholde først og fremst forskningsaktiviteten ved instituttet gjennom å inngå en avtale om professor emeritus-status. Med det menes en ulønnet innsats med relevans for UiB virksomheten.

  Emeriti beholder sin UiB-tilknytning uten å være ansatt, og opprettholder epostkonto, bibliotekstilgang og tilgang til andre system som man har hatt tidligere.
  Man søker via “Søknadskjema om professor emeritus-status ved Insitutt for global helse og samfunnsmedisin”.

  Emeriti må fornye søknad og UiB-konto årlig og det gjøres i forbindelse med en årlig emeritus- lunsj som arrangeres av instituttet hver vår. Avtalen fornyes så lenge det er ønskelig og hensiktsmessig for begge parter.

  Det er ingen oppdrag ved instituttet som emeriti kan kreve betaling for, men man kan inngå en avtale om betaling i spesielle tilfeller og da utbetales pensjonistlønn. Utbetaling av pensjonistlønn ved oppdrag for instituttet vil ikke påvirke pensjonen.

  Emeriti kan ikke oppnevnes som hovedveileder for masterstudenter, eller phd-kandidater, men kan oppnevnes som biveileder.

  En ansatt professor kan inngå som prosjektleder i et prosjekt der prosjektperioden overskrider professorens pensjonsalder dersom det foreligger en plan for overtakelse av prosjektlederrollen når pensjonsalder oppnås.

  Klikk her for søknadsskjema

  Reiseregistrering - reise til utlandet

  Registrer deg her før du skal reise: Reiseregistreringsskjema

  Fra regelsamlingen for UiB-ansatte på reise i utlandet: Beredskapsplan 

  Du kan registrere kontaktopplysningene dine hos Utenriksdepartementet. Dette gjelder norske reisende. Frivillig registrering ved utenlandsopphold

  Husk å melde fra til din fagområdeleder før du skal reise. 

   

  Nye parkeringsregler for gjesteparkering- elektronisk

  Fra mandag 1. april vil vi gå over til elektronisk system for gjesteparkering i Kalfarveien 31.

  Vi har 5 gjesteplasser og de som trenger parkering må sende epost seinest dagen før med:

  • Kontaktperson for besøket
  • Bilnummer
  • Telefonnummer
  • Epostadresse

  til:

  parkering@igs.uib.no


  Du vil få bekreftelse når parkeringen er registrert og godkjent.

  Denne informasjonen kan gjerne spres til gjester som spør deg om parkering.