Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet | Utdanning

Alrekdagene avrundet med populært karrieretorg

Alrekdagene 2022 ble avholdt 21. til 23. september. Etter tre dager med kvalitetsaktiviteter fikk studentene en myk, men interessant avslutning med student- og arbeidslivstorg.

Arbeidslivtorg under Alrekdagene. Mange studenter og potensielle arbeidsgivere med stend til stede
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

For andre år på rad ble Alrekdagene arrangert på Alrek helseklynge. I år lå hovedfokuset på ansatte hos partnere i klyngen, studenter og brukerpanel. Fjorårets paralellsesjoner ble fjernet for å gjøre gjennomføring enklere.

Alrekdagene ble avrundet med et arbeidslivstorg der studentene fikk muligheten til å bli bedre kjent med mulige arbeidsplasser og karriereveier etter endt studie. Her møtte studenter på jakt etter spennende praksisplasser potensielle arbeidsgivere. Det var også studenter som diskuterte mulig samarbeid med kommune, sykehus eller private aktører om masterprosjekter de planla. Over 100 studenter var innom arrangementet i løpet av de drøye to timene det varte. 

Silje Mæland og Una Ørvim Sølvik fra fagområdet Helsevitenskap var begge svært delaktige i planlegging og gjennomføringen av arbeidslivstorget under Alrekdagene. De beskriver arbeidet som hektisk, men samtidig svært givende.

– Vi ønsket å styrke arbeidslivsrelevans og kvalitet i master i Helse og Samfunn gjennom dialog med praksisarenaene. En måte å gjøre dette på var altså å lage en møteplass for studenter og arbeidsliv. Her kunne studentene bli mer kjent med de spennende jobbmulighetene som finnes hos ulike fremtidige arbeidsgivere, og få vite om hvordan de jobber innen helse- og omsorgsfeltet, sier Ørvim Sølvik. 

Silje Mæland og Una Ørvim Sølvik

Una Ørvim Sølvik og Silje Mæland

Foto/ill.:
IGS

 

Hun tilføyer at fagområdet har vært rause og inviterert alle helseutdanningene i Alrek helseklynge. Dette inkludrerer bachelor- og masterstudenter på Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og VID Vitenskapelige høgskole. I tillegg er også studenter fra andre fagområder på UiB invitert.
 

Like høy markedsverdi som ingeniører og økonomer


Silje Mæland sitter som leder for Faglig forum sammen med klyngefasilitator Berit Angelskår, og er medlem i programkomiteen for Alrekdagene. Hun var tungt involvert i flere arrangementer som ble avholdt i disse tre hektiske dagene. Blant annet var hun moderator for Day zero-arrangementet i Bergen kino, prosjektleder og ansvarlig for lansering av Alrekpodden samt medarrangør og moderator for detbatten om gaming i Spillhuset Bergen.

Hun er enig med Ørvim Sølvik i at arbeidslivstorgets overordnede mål er å styrke studentenes markedsverdi i arbeidslivet. 

– Vi mener at helsestudenter bør ha like høy markedsverdi for potensielle arbeidsgivere som ingeniør- og økonomistudenter har. Derfor har vi et mål om at dette arrangementet, sammen med Alrek studentkonferanse (som også arrangeres av fagområdet Helsevitenskap) på sikt kan være en arena der arbeidslivet blir kjent med studentenes spisskompetanse og vil komme til Alrek helseklynge for å «headhunte» og gi studentene våre jobb før de er ferdigutdannet. Vi har sette eksempler på dette etter Alrek studentkonferanse. Arbeidslivet bør konkurrere om de beste helsehodene, sier Mæland. 

Una Ørvim Sølvik mener at arrangementet også gir studentene mulighet til utvide horisonten sin.

– Vi håper at arbeidslivstorget er med på å bidra til at studentene kan tenke litt utenfor boksen når de planlegger egen karriere. Samtidig gir dette arbeidsgivere en plattform til å tenke nytt om hvem de rekrutterer. Vi ønsket også at praksisarenaene kunne komme med innspill til studentene våre om relevante temaer til masteroppgaver slik at vi kan få økt arbeidslivsrelevans i masterutdanningen, sier Ørvim Sølvik som legger til at stimuleringsmidler fra IGS for økt arbeidslivsrelevans i Masterprogrammet i Helse og samfunn er blitt brukt for å finansiere dette arrangementet.