Hjem
Institutt for informatikk
European Research Area (ERA)

UiB skal lede europeisk konsortium for person-tilpasset medisin

Det ble 31. oktober kjent at søknaden AML_PM ledet av professor Inge Jonassen, leder av Computational Biology Unit ved UiB, har nådd opp i konkurransen om finansiering fra ERA (European Research Area) sitt program «Forskningsprosjekt innen person-tilpasset medisin - smarte kombinasjoner av pre-kliniske og klinisk forskning med data og IKT-løsninger».

Inge og Bjørn Tore på Solstrand
Inge Jonassen og Bjørn Tore Gjertsen fotografert på Solstrand i forbindelse med et forskningsleder-møte i CCBIO - Center for Cancer Biomarkers et Senter for Fremragende Forskning ved UiB.
Foto/ill.:
Emmet Mc Cormack, UiB.

Hovedinnhold

Persontilpasset medisin er nå svært aktuelt for norsk helsevesen, i et ønske om bruke mer effektiv behandling hos de pasienten som har størst effekt.

Prosjektet som har fått tilslag springer ut av Jonassen og Gjertsen sitt samarbeid i CCBIO - Center for Cancer Biomarkers ved Universitetet i Bergen. Konsortiet inkluderer Helse Bergen ved Forskningsdirektør og professor Bjørn Tore Gjertsen, professor Jan Jacob Shuringa ved University Medical Center i Groningen (Nederland), professor Ursula Klingmüller ved det tyske kreftforskningsenteret (DKFZ) i Heidelberg samt flere grupper i Tyskland, Nederland og Canada.

Prosjektet vil utvikle målrettet leukemibehandling der sykdommen stammer fra stamceller som normalt skal lage røde blodceller – erytrocytter. Dette utgjør omtrent 1% av alle leukemi-pasienter, men  disse pasienten er motstandsdyktige mot standardbehandling. 

Teamet skal bruke system-biologiske modeller for spesifikke signalveier sammen med enkelt-celle data fra cytometri (Cytof) eksperiment og omics data på protein- og mRNA nivå, samt maskinlæring. Målet er å forutsi respons en medisin vil gi både på molekyl-nivå og på pasient-nivå. Evalueringen sier blant annet at prosjektets fokus på en undertype av leukemi er innovativt.

Jonassen sier han er veldig fornøyd med tildelingen og ser frem til å jobbe tett med et konsortium av meget dyktige fagfolk med komplementær ekspertise som allerede arbeider tett og godt sammen. Gjertsen sier at prosjektet vil være med å bane vei for bruk av system-biologiske tilnærminger i tilpasning av kreftbehandling for en gruppe pasienter som sårt trenger nye behandlingstilbud. Det er også et mål å bruke samme tilnærming også for andre former av leukemi i fortsettelsen.