Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
European Research Area (ERA)

UiB skal lede europeisk konsortium for person-tilpasset medisin

Det ble 31. oktober kjent at søknaden AML_PM ledet av professor Inge Jonassen, leder av Computational Biology Unit ved UiB, har nådd opp i konkurransen om finansiering fra ERA (European Research Area) sitt program «Forskningsprosjekt innen person-tilpasset medisin - smarte kombinasjoner av pre-kliniske og klinisk forskning med data og IKT-løsninger».

Inge og Bjørn Tore på Solstrand
Inge Jonassen og Bjørn Tore Gjertsen fotografert på Solstrand i forbindelse med et forskningsleder-møte i CCBIO - Center for Cancer Biomarkers et Senter for Fremragende Forskning ved UiB.
Photo:
Emmet Mc Cormack, UiB.

Main content

Persontilpasset medisin er nå svært aktuelt for norsk helsevesen, i et ønske om bruke mer effektiv behandling hos de pasienten som har størst effekt.

Prosjektet som har fått tilslag springer ut av Jonassen og Gjertsen sitt samarbeid i CCBIO - Center for Cancer Biomarkers ved Universitetet i Bergen. Konsortiet inkluderer Helse Bergen ved Forskningsdirektør og professor Bjørn Tore Gjertsen, professor Jan Jacob Shuringa ved University Medical Center i Groningen (Nederland), professor Ursula Klingmüller ved det tyske kreftforskningsenteret (DKFZ) i Heidelberg samt flere grupper i Tyskland, Nederland og Canada.

Prosjektet vil utvikle målrettet leukemibehandling der sykdommen stammer fra stamceller som normalt skal lage røde blodceller – erytrocytter. Dette utgjør omtrent 1% av alle leukemi-pasienter, men  disse pasienten er motstandsdyktige mot standardbehandling. 

Teamet skal bruke system-biologiske modeller for spesifikke signalveier sammen med enkelt-celle data fra cytometri (Cytof) eksperiment og omics data på protein- og mRNA nivå, samt maskinlæring. Målet er å forutsi respons en medisin vil gi både på molekyl-nivå og på pasient-nivå. Evalueringen sier blant annet at prosjektets fokus på en undertype av leukemi er innovativt.

Jonassen sier han er veldig fornøyd med tildelingen og ser frem til å jobbe tett med et konsortium av meget dyktige fagfolk med komplementær ekspertise som allerede arbeider tett og godt sammen. Gjertsen sier at prosjektet vil være med å bane vei for bruk av system-biologiske tilnærminger i tilpasning av kreftbehandling for en gruppe pasienter som sårt trenger nye behandlingstilbud. Det er også et mål å bruke samme tilnærming også for andre former av leukemi i fortsettelsen.