Hjem
Institutt for informatikk
Søknader

Søknadsstøtte

Administrasjonen ved Institutt for informatikk, i samarbeid med fakultetet og UiB’s BOA-team, tilbyr en rekke tjenester innen søknadsstøtte. Det er viktig at instituttet er informert om alle søknader.

Hovedinnhold

Tid før fristenDitt bidragInstituttets/fakultetets bidrag
  
 • mobilisering av forskere
 • finne relevante utlysninger
 • rådgivning ifm CV-bygging
 • gjennomgang av tidligere tilbakemeldinger
 • arrangere infomøter

EU: når utlysningen er publisert (minst 4-6 måneder før fristen)

NFR/andre: minst 6-8 uker før fristen
 • ta kontakt med forskningskoordinator (Stefanie Meyer)
 • ved behov: fylle ut fakultetets søknadsinfoskjema eller UiBs institutterklæring, og sende det til Stefanie Meyer
 • finne utlysningsrelevant informasjon og tilsvarende maler
 • etablere kontakt med fakultetets økonomiavdeling
 • etablere kontakt med BOA-teamet (ved behov)
 • etablere kontakt med VIS (ved behov)
 • arrangere info/strategimøter
 • for større ordninger: administrativ koordinasjon av søknadsprosessen (ved behov)
 • bidra til avklaring av eventuelle HR-spørsmål
 • avklaring av eventuelle egenandeler
4-8 uker før fristen
 • åpne e-søknad, gi koordinatoren og økonomikonsulenten tilgang
 • skrive utkast til prosjektbeskrivelsen
 • EU koordinator: hente inn partnerbudsjetter
 • hjelpe med å fylle ut e-søknaden (admin/partnerinformasjon,...)
 • lese og gi tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen
2-4 uker før fristen
 • spesifisere budsjettdetaljer og ta kontakt med økonomikonsulenten ved fakultetet
 • etterspør støttebrev (ved behov)
 • lage budsjettet/første kvalitetskontroll av budsjettet
 • andregangs tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen, evt. mock evaluation
 • kvalitetssjekk av CVer
 • forberede/hente inn støttebrev (ved behov)
1-2 uker før fristen
 • ferdigstille prosjektbeskrivelsen, CVer, budsjettet, e-søknaden og andre skjemaer
 • siste kvalitetssjekk av e-søknaden
 • siste kvalitetssjekk av prosjektbeskrivelsen og CVer
 • siste kvalitetssjekk av budsjettet
 • budsjettet må godkjennes av instituttledelsen
 • søknaden må godkjennes av instituttlederen

Noen utlysninger/finansieringsordninger kan kreve en tilpasning av planen og føre til andre frister enn de oppgitt ovenfor.

Muligheten til støtte fra Forskningsseksjonen er avhengig av når du tar kontakt med oss. Alle søknader må godkjennes av instituttlederen. Alle budsjetter må godkjennes av instituttledelsen.